Direct naar paginainhoud

Energie

Aardgasvrij Almere: op weg naar een duurzame en groene stad

Voor 2050 gaan we in Nederland, en dus ook in Almere, van het aardgas af. De huizen in Almere Haven, Almere Buiten en een aantal wijken in Almere Hout hebben een aardgasaansluiting. Voor deze huizen zoeken we naar duurzame manieren voor verwarmen, koken en water verwarmen. De huizen in Almere Stad en Almere Poort zijn aangesloten op een warmtenet. Het systeem van het warmtenet gaan we verduurzamen. Door de overstap naar duurzame energie bespaar je geld op je energierekening en wordt je huis meer waard.

 

De gemeente maakt een voorstel voor een planning waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat. Eind 2023/begin 2024 verwachten we de planning voor te leggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad dit voorstel goedkeurt, duurt het nog minstens 8 jaar voordat de eerste wijk echt van het aardgas afgaat.

 

Almere aardgasvrij maken, doen we in stappen. We beginnen met isoleren. Door te isoleren gebruiken we minder energie en dan hebben we minder duurzame energie nodig. Als inwoner kun je zelf al aan de slag door energie te besparen, te isoleren en je huis op een duurzame manier te verwarmen. In sommige wijken komt mogelijk een warmtenet waar je op kunt aansluiten. Huiseigenaren beslissen uiteindelijk altijd zelf hoe ze hun huis aardgasvrij maken en zijn dus niet verplicht om aan te sluiten op het warmtenet. De gemeente helpt inwoners met regelingen om te kunnen isoleren. En de gemeente onderzoekt hoe Almere aardgasvrij kan worden, maakt afspraken met samenwerkingspartners en verduurzaamt haar eigen gebouwen. 

 

Voor ondernemers: voor bedrijfspanden geldt dezelfde planning als voor de woningen. Ook als ondernemer kun je alvast aan de slag door je pand te verduurzamen en energie te besparen. Meer informatie over de energietransitie voor ondernemers.

1. Wat de gemeente doet

Gemeente Almere doet het volgende om van Almere een aardgasvrije gemeente te maken.

Onderzoek

We doen op dit moment verschillende onderzoeken om de overgang naar een aardgasvrij Almere vorm te geven:

 • Sociaal onderzoek: In elke wijk onderzoeken we de bereidheid van mensen om te verduurzamen, om te kijken hoe we samen met de bewoners, ondernemers en partners de overstap naar duurzame energie kunnen vormgeven.
 • Technisch onderzoek: we onderzoeken welk alternatief voor aardgas het beste past per wijk. Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Een warmtenet is de meest logische oplossing voor buurten waar veel huizen of gebouwen tegelijk kunnen worden aangesloten. Huizen die goed geïsoleerd zijn, kunnen ook overstappen op een warmtepomp. In het onderzoek kijken we per wijk naar wat er technisch kan en naar de betaalbaarheid.
 • Slimme combinaties: we bekijken hoe we de warmtetransitie kunnen laten samenvallen met groot onderhoud in de wijken. Dit gaat bijvoorbeeld om momenten waarop het gasnet moet worden vervangen of momenten waarop woningbouwcorporaties of de gemeente onderhoud plegen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld niet twee keer achter elkaar de straat open moet worden gemaakt of dat er twee keer wordt gewerkt in jouw huis.

De uitkomsten van de onderzoeken gebruiken we om een planning te maken waarin staat wanneer welke wijk van het gas af gaat.

Eigen gebouwen verduurzamen

We zijn ongeveer 10 jaar geleden begonnen met het verduurzamen van de eigen gebouwen. Eerst werd het energieverbruik van de parkeergarages en gymzalen aangepakt, gevolgd door veel andere gebouwen.

 • Op 95% van de geschikte daken van onze eigen gebouwen liggen zonnepanelen. Hiermee wekken we zo’n 30% van de totale stroombehoefte van het gemeentelijk vastgoed op.
 •  Op natuurlijke momenten vervangen we verlichting door LED verlichting.
 • We verbeteren de dakisolatie op het moment dat de dakbedekking wordt vervangen.
 • Zeven gymzalen zijn energieneutraal gemaakt.
 • Bij renovaties en groot onderhoud worden gebouwen gelijk aardgasvrij gemaakt. Zo pakken we dit jaar Sporthal Buiten en het Cultuurhuis in Almere Buiten aan.

Uiterlijk in 2050 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. We werken aan een routekaart zodat we jaarlijks een aantal gebouwen klaar maken voor de toekomst.

Afspraken

We maken afspraken met (samenwerkings)partners over de verduurzaming van de huizen en gebouwen in Almere:

 • In prestatieafspraken met woningcorporaties leggen we vast waaraan woningcorporaties moeten voldoen op het gebied van verduurzaming. Dat zijn afspraken over bijvoorbeeld isolatie en de aanleg van zonnepanelen.
 • Bij nieuwbouw werken we volgens de ‘leidraad duurzame gebiedsontwikkeling’, waar energieneutraal en circulair bouwen een onderdeel van is.
 • We maken afspraken met de energieleverancier over het verduurzamen van het warmtenet.
 • We zorgen voor stimulerend toezicht voor de verduurzaming van bedrijven.

Regelingen en acties

We ondersteunen inwoners en ondernemers in de warmtetransitie:

Transitievisie Warmte

Iedere gemeente maakt een Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte geeft een eerste richting in de oplossingen voor het duurzaam verwarmen van woningen, aardgasvrij te koken en warm tapwater te maken in Almere. Omdat de ontwikkelingen doorgaan, maken we elke vijf jaar een nieuwe Transitievisie Warmte. Deze versie is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Duurzame energie

Om aardgasvrij te worden, hebben we nieuwe vormen van energie nodig die nooit opraken. Deze vormen van energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Als we deze duurzame vormen van energie gebruiken, hoeven we niet zoveel fossiele brandstoffen te gebruiken. Dat is beter voor de natuur en de mensen die in onze stad wonen. Door deze ontwikkelingen maken we onze stad klaar voor de toekomst en zorgen we voor een schone omgeving voor iedereen.

2. Wat woningcorporaties doen

Ruim een kwart van de woningen in Almere is in bezit van woningcorporaties. Daarom spelen zij een belangrijke rol in het aardgasvrij maken van Almere. Woningcorporaties zijn onder andere bezig met:

 • Verminderen van de energievraag van woningen door isolatie en energiezuinige installaties.
 • Stimuleren van energiezuinig gedrag van huurders, bijvoorbeeld door voorlichting.
 • Duurzame energie op of aan de woning opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is dat dit zowel voor de corporaties als voor huurders betaalbaar moet blijven. De bijdrage van de huurder via een verhoging van de huur of van de servicekosten mag niet hoger zijn dan de reële besparing op de energierekening.

3. Wat kun je als Almeerder doen

Energie besparen kan altijd. Ook als je huis is aangesloten op het warmtenet of als het nog lang duurt voordat je van het aardgas afgaat, kun je bijvoorbeeld wel je huis isoleren. Daarmee woon je comfortabeler, bespaar je kosten en het is beter voor het milieu. Lees wat je zelf kunt doen op energie besparen en verduurzamen in en om huis.

4. Vragen over Almere aardgasvrij

Ondernemers

Informatie over de energietransitie voor ondernemers.

Vervanging cv-ketel

Tot 2032 blijven de huizen in Almere in ieder geval nog aangesloten op aardgas. Als je cv-ketel aan vervanging toe is, kun je op basis van deze informatie de afweging maken of je nog een (nieuwe of tweedehands) cv-ketel wilt aanschaffen. Je kunt ook kijken of een hybride warmtepomp of volledig elektrische warmtepomp een goede oplossing is voor jouw huis. Milieucentraal geeft veel informatie over de verschillende oplossingen.

Warmtenet in Almere

Als je een huis hebt dat is aangesloten op het warmtenet, dan verandert er aan de aansluiting in jouw huis niets. We gaan het stadswarmtenet wel verduurzamen. Het kan zijn dat je huis daarom (beter) geïsoleerd moet worden.

Betaalbaarheid

We kunnen ons voorstellen dat je je zorgen maakt over de kosten die komen kijken bij het van het aardgas af gaan. Wij stellen voor elke wijk het beste alternatief voor aardgas vast. Dat is het alternatief dat de laagste totale kosten over een periode van 30 jaar heeft. Hierbij gaat het om de kosten voor aanpassing van de woningen (isolatie + aansluiten), de infrastructuur en de energierekening. De kosten worden verdeeld over de warmteleverancier, de gebouweigenaar en bewoner. Een overzicht vind je in de Transitievisie Warmte.