Direct naar paginainhoud

Almere geeft energie

Alle energie die we Almere gebruiken, komt van energiebronnen die hernieuwbaar zijn. Dat willen we in 2050. En niet alleen Almere, ook  de rest van Nederland gaat dan van het aardgas af. Dat lukt ons niet alleen: we hebben elkaar nodig dus praat en denk met ons mee.

 

In de onderstaande animatievideo leggen we uit wat de warmtetransitie inhoudt en wat de globale planning is. Heb je vragen? Stuur gerust een e-mailtje naar almeregeeftenergieverberg dit@almere.nl.

Samen gaan we op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. We kunnen nu al beginnen met energie besparen, bijvoorbeeld door te isoleren. Bovendien scheelt dat in de portemonnee. En wat je niet verbruikt hoeft ook niet te worden opgewekt.

 

In Almere willen we samen met inwoners en ondernemers energie besparen en de energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Hiervoor zijn er verschillende subsidies, duurzaamheidsleningen en andere regelingen. Daarnaast willen we inwoners en ondernemers helpen met projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energie. Ook bouwt de gemeente zelf aan duurzame energie. Dit doen we bijvoorbeeld met zonnevelden, windparken, biomassa en aardwarmte.  

 

In de Duurzaamheidsagenda (pdf, 0,62 Mb) is afgesproken dat we in 2030 de CO2-uitstoot met 49% verminderen. In het tabel hieronder kun je zien wat de bijdrage is van verschillende duurzame energiebronnen. 

Duurzame energiebron

Windturbines langs de A27

Zonnevelden op de Vaart, stortplaats Braambergen en Trekwegzone

Zonnepanelen op Almeerse daken

 

Bijdrage

20%

7%Nu: 1%, kan tot 2030 oplopen tot maximaal 40%