Direct naar paginainhoud

Almere geeft energie

  Alle energie die we Almere gebruiken, komt van energiebronnen die hernieuwbaar zijn. Dat willen we in 2050. En niet alleen Almere, ook  de rest van Nederland gaat dan van het aardgas af. Dat lukt ons niet alleen: we hebben elkaar nodig dus praat en denk met ons mee.

   

  In de onderstaande animatievideo leggen we uit wat de warmtetransitie inhoudt en wat de globale planning is. Heb je vragen? Stuur gerust een e-mail naar almeregeeftenergie@almere.nl.

  Samen gaan we op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. We kunnen nu al beginnen met energie besparen, bijvoorbeeld door te isoleren. Bovendien scheelt dat in de portemonnee. En wat je niet verbruikt hoeft ook niet te worden opgewekt.

   

  In Almere willen we samen met inwoners en ondernemers energie besparen en de energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Hiervoor zijn er verschillende subsidies, duurzaamheidsleningen en andere regelingen. Daarnaast willen we inwoners en ondernemers helpen met projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energie. Ook bouwt de gemeente zelf aan duurzame energie. Dit doen we bijvoorbeeld met zonnevelden, windparken, biomassa en aardwarmte.  

   

  In de Duurzaamheidsagenda (pdf, 0,62 Mb) is afgesproken dat we in 2030 de CO2-uitstoot met 49% verminderen. In het tabel hieronder kun je zien wat de bijdrage is van verschillende duurzame energiebronnen. 

  Duurzame energiebronBijdrage
  Windturbines langs de A2720%
  Zonnevelden op de Vaart, stortplaats Braambergen en Trekwegzone7%
  Zonnepanelen op Almeerse dakenNu: 1%, kan tot 2030 oplopen tot maximaal 40%

  Transitievisie Warmte

  De Transitievisie Warmte geeft een eerste richting in de oplossingen voor het duurzaam verwarmen van woningen, aardgasvrij te koken en warm tapwater te maken in Almere. Omdat de ontwikkelingen doorgaan, herzien we eens in de vijf jaar de Transitievisie Warmte. Dit plan is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

   

  Waarom de aardgasvraag verminderen?

  In Nederland komt op dit moment circa 90% van de warmte uit aardgas, een fossiele (en eindige) brandstof die de CO2-uitstoot vergroot. De aardgaswinning in Groningen stopt in 2022 echt. Binnen Europa is te weinig gas voor onze vraag naar warmte. We worden dan ook steeds afhankelijker van import van gas uit Rusland, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Dit zijn minder duurzame bronnen dan het huidige Nederlandse aardgas.

   

  Wijkuitvoeringsplannen

  We verwachten de komende 10 tot 15 jaar geen grote ingrepen op het gebied van het aardgasvrij maken in Almere. Pas bij de uitvoering van het zogenaamde wijkuitvoeringsplan, een onderdeel van de Transitievisie Warmte, wordt samen met de bewoners een definitieve keuze voor de wijk gemaakt. In de periode 2022-2025 onderzoeken we samen met de woningcorporaties welke buurten in aanmerking komen voor een eerste verkenning.

   

  Meer lezen? Ga naar de samenvatting van de Transitievisie Warmte. Vraag de hele transitievisie op via almeregeeftenergier@almere.nl of lees de transitievisie op de website van de gemeenteraad.