Direct naar paginainhoud

Aardwarmte

  Aardwarmte of geothermie is de warmte die komt van 500 meter of dieper in de aarde. Diep in de aarde ligt warm water opgeslagen. Het warme water uit de aarde kunnen we gebruiken om op een duurzame manier een warmtenet te voeden en daarmee onze huizen te verwarmen en warm water uit de kraan te krijgen. Aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas. Maar niet overal is de ondergrond geschikt om aardwarmte te winnen. Daarom wordt er onderzoek gedaan. Lees meer hoe aardwarmte werkt op allesoveraardwarmte.nl.

  Onderzoek naar Aardwarmte in Almere

  Energie Beheer Nederland (EBN) onderzoekt samen met TNO waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Dat doen zij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit heet het SCAN-project.

   

  Ook in en rond Almere is onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het nog onzeker is of de ondergrond in Almere geschikt is voor aardwarmtewinning, omdat er nog te weinig informatie is. Daarom is er nieuwe informatie nodig. Het onderzoeksrapport staat bij Energie Beheer Nederland.

   

  Vanuit het SCAN-project wordt in het najaar van 2023 een proefboring gedaan in Ouder-Amstel. Dit onderzoek kan ook nieuwe informatie opleveren voor het onderzoeksgebied “Almere-Diemen 1”. Deze gegevens worden gebruikt om verdere onderzoeken te plannen. Op die manier kunnen we meer te weten komen over de ondergrond in Almere.

  Opsporingsvergunningen

  In Almere zijn twee opsporingsvergunningen uitgegeven. Met een opsporingsvergunning heeft een partij voor vijf jaar het alleenrecht om binnen een aangevraagd gebied onderzoek te doen naar de geschiktheid van de ondergrond voor de winning van aardwarmte.

   

  De gemeente Almere heeft begin 2023 samen met energie- en afvalbedrijf HVC en energieleverancier Vattenfall een opsporingsvergunning gekregen voor het onderzoeksgebied Almere-Diemen1. Lees meer over de opsporingsvergunning op mijnbouwvergunningen.nl.

   

  De tweede opsporingsvergunning is gegeven aan Eavor Europe B.V, voor het gebied “Almere 1”. Het onderzoeksgebied van Eavor ligt deels in en deels rond Almere Buiten. Lees meer over deze opsporingsvergunning op mijnbouwvergunningen.nl.

  Toekomstige ontwikkelingen in Almere

  Almere is in een verkennende fase als het gaat om de ontwikkeling van aardwarmte. Er is nog veel onzekerheid. We weten bijvoorbeeld nog niet of de ondergrond in het vergunde gebied ook geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Op korte termijn gaan we daarom in Almere nog niet boren of aardwarmte winnen.

   

  De ontwikkeling van een aardwarmtebron voor Almere is een langetermijnplan. De komende tijd doen we verder onderzoek en nieuwe data krijgen over de ondergrond van het vergunde gebied Almere-Diemen 1. Daarmee verkleinen we de onzekerheden.