Direct naar paginainhoud

Upcycle City Competitie

De Gemeente Almere lanceerde begin 2022 de tweede ‘Competitie Upcycle City’. De circulaire bouweconomie aan te jagen en een substantiële impuls te geven aan de woon- en leefkwaliteit in de stad, waren hierbij de doelen.

 

Bij de eerste editie van Upcycle City in 2017 lag het accent op reststromen uit de openbare ruimte, zoals biomassa, asfalt en straatmeubilair. De tweede editie is gericht op het hergebruik van grondstoffen in de bouwsector. Deze sector gebruikt relatief veel grondstoffen, waardoor er veel kansen liggen voor het sluiten van kringlopen van afval en ‘nieuwe’ grondstoffen. In Almere liggen er kansen om dit te combineren met de aanzienlijke bouwopgave voor de komende jaren.

Innovatieve oplossingen

Marktpartijen zijn begin 2022 uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor het realiseren van woningen in de bestaande stad. Het doel is om met zo min mogelijk impact op het milieu een bijdrage te leveren aan voldoende woonruimte in Almere. Het consortium van Koopmans Bouwgroep B.V. en De Alliantie Ontwikkeling als Pop-Up-Ally-R zijn de winnaars van de Competitie Upcycle City.

Woonruimte in bestaande stad

Beide winnaars bieden een oplossing voor het realiseren van woonruimte in de bestaande stad. Daarbij kiezen ze allebei voor extra woonlagen bovenop bestaande complexen of gebouwen. Dit wordt ook wel ‘optoppen’ genoemd. De 2 winnaars gaan een samenwerking aan met de Gemeente Almere. Ze krijgen een cofinanciering vanuit het Fonds Verstedelijking Almere voor 25% van de opstartkosten.

 

In het vervolgtraject geeft de gemeente Almere de samenwerking met het consortium van Koopmans Bouwgroep B.V. en De Alliantie Ontwikkeling als Pop-Up-Ally-R verder vorm. Op vrijdag 7 oktober, tijdens de opening van het Steigerfestival in Almere zijn de prijzen uitgereikt door wethouder Maaike Veeningen. 

Opzet competitie

Op basis van deze context zijn 5 doelstellingen geformuleerd die de partijen invullen aan wie wij de subsidie verstrekken. Belangrijk is dat het gaat om het opschalen van bewezen initiatieven. We willen meters maken.

De doelstellingen zijn:

1. Reductie van CO2-uitstoot door circulair en biobased materiaal gebruik.

Het vergroten van het aandeel hergebruikt materiaal en/of biobased producten verkleint de klimaatimpact van onze bouwprojecten (groot of klein). Almere zoekt naar bewezen initiatieven die nu door opschaling in onze stad écht van de grond komen.

2. Kwalitatieve verdichting van de bestaande stad met extra vierkante meters woonruimte

Denk aan seriematige optopping, transformatie, inbreiding, aan- en bijbouwen. In de bestaande stad is voldoende ruimte om relatief snel (zonder grondoverdracht of lange procedures) extra woonruimte te realiseren. Bijvoorbeeld met lichte (hout)constructies. Hierbij doen wij geen concessies aan kwaliteit. Met modulaire productie kan het tempo omhoog.

3. Kringlopen van materialen verkleinen door reductie van transport kilometers

Almere zoekt naar manieren om productie en afzet van slimme bouwoplossingen dichter bij elkaar te brengen. Wij geloven dat dit regionaal moet kunnen. Almere is een grote stad  met een grote bouwopgave en een breed pallet aan secundaire grondstoffen in de vorm van (bio)reststromen in de omgeving. Dit biedt perspectieven voor lokale productie, verwerking én afzet.

4. Vergroten van samenwerkend vermogen door in te zetten op lokale allianties

De circulaire economie ontdekken we met elkaar. We zijn ervan overtuigd dat door de handen inéén te slaan nieuwe initiatieven sneller het gewenste schaalniveau zullen bereiken. We moedigen partijen aan binnen de stad de geschikte partners te zoeken.

5. Identiteit en positie van Almere als circulaire broedplaats en duurzame stad

Het kan in Almere. Dat geldt ook voor het opschalen van circulair bouwen. Wij willen mede met deze competitie laten zien dat in onze stad dingen mogelijk zijn die elders nog niet gerealiseerd zijn. Almere is koploper op vernieuwend wonen en ook op circulair bouwen.