Direct naar paginainhoud

Upcycle City Competitie

De Gemeente Almere lanceerde begin 2022 de tweede ‘Competitie Upcycle City’. Het doel was de circulaire bouweconomie aan te jagen én een substantiële impuls te geven aan de woon- en leefkwaliteit in de stad.

 

Bij de eerste editie van Upcycle City in 2017 lag het accent op reststromen uit de openbare ruimte, zoals biomassa, asfalt en straatmeubilair. De tweede editie is gericht op het hergebruik van grondstoffen in de bouwsector. Deze sector gebruikt relatief veel grondstoffen, waardoor er veel kansen liggen voor het sluiten van kringlopen van afval en ‘nieuwe’ grondstoffen. In Almere liggen er kansen om dit te combineren met de aanzienlijke bouwopgave voor de komende jaren.

Innovatieve oplossingen

Marktpartijen zijn begin 2022 uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor het realiseren van woningen in de bestaande stad. Het doel is om met zo min mogelijk impact op het milieu een bijdrage te leveren aan voldoende woonruimte in Almere. Het consortium van Koopmans Bouwgroep B.V. en De Alliantie Ontwikkeling als Pop-Up-Ally-R zijn de winnaars van de Competitie Upcycle City.

Woonruimte in de bestaande stad

Beide winnaars bieden een oplossing voor het realiseren van woonruimte in de bestaande stad. Daarbij kiezen ze allebei voor extra woonlagen bovenop bestaande complexen of gebouwen. Dit wordt ook wel ‘optoppen’ genoemd. De 2 winnaars gaan een samenwerking aan met de Gemeente Almere. Ze krijgen een cofinanciering vanuit het Fonds Verstedelijking Almere voor 25% van de opstartkosten.

Vervolgtraject

De Gemeente Almere wil in het vervolgtraject met de prijswinnaars een verkenning doen naar optoppen. Optoppen kan onder andere bijdragen aan de stedelijke vernieuwingsopgave van Almere en op een duurzame manier voor extra woningen zorgen. Zonder te bouwen in het groen. Bovendien kan optoppen bijdragen aan de verduurzaming en verbetering van bestaande gebouwen. 
 
De verkenning is gericht op de kansen en obstakels van optoppen in Almere, en ook de realistische potentie van het optoppen binnen de stadsgrenzen. Met de resultaten van deze verkenning hoopt de Gemeente Almere antwoord te geven op de vele vragen die spelen rondom dit thema. 
 
De verkenning wordt op dit moment uitgevoerd en de planning loopt tot juni 2024. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang.