Direct naar paginainhoud

Weerwater als energiesysteem

  Floriade Expo 2022 presenteert innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Een daarvan is een slim energiesysteem dat woningen en gebouwen gaat verwarmen en verkoelen: het warmte-koudesysteem. 

   

  Warmte halen uit de bodem en het Weerwater

  Almere heeft heel veel water en om Almere droog te houden, moet er permanent gepompt worden. Het waterschap nam jaren geleden contact op met de gemeente Almere met de mededeling dat het water dat bij het gemaal uit Almere gepompt wordt over het algemeen warmer is dan het water in het Markermeer, en dat het mogelijk is om daar thermische (warmte) energie uit te halen. Voor het waterschap was dit niet zinvol, omdat zij deze energie op die plek niet konden gebruiken. De gemeente heeft samen met Deltares, TNO en Vattenfall (toen nog Nuon) bekeken of er een plek was waar de warmte uit het water gehaald kon worden en waar het gebruikt zou kunnen worden.

  Hoe werkt dat?

  De werking is als volgt: er wordt aan de waterrand een warmtewisselaar geplaatst. Hier zitten twee pijpen aan. Door één pijp loopt het water van het Weerwater en door de andere pijp het water dat je wilt gaan gebruiken om een gebouw mee te verwarmen. Dat water wissel je met elkaar. Het water komt niet rechtstreeks in contact met elkaar, maar via de wanden van de pijpen wordt de warmte overgedragen. Het is een beetje te vergelijken met de radiator in je huis. Het hete water in de radiator komt aan de buitenkant in contact met de lucht en de lucht wordt heet. Met alleen dit warmere water kan men nog niet zoveel, maar met behulp van een warmtepomp kan de temperatuur al gauw van 13 naar 40 graden stijgen. 

   

  Koelkast

  Dit is de omgekeerde werking van een koelkast. Bij een koelkast gebruik je elektriciteit om de binnenkant koud te maken. Aan de achterkant van een koelkast wordt het heet. Bij een warmtepomp gebruik je een beetje elektriciteit om water heet te maken. Met 1 eenheid elektriciteit maak je 4 eenheden warmte. Het gevolg is dat dan het water aan de koelkant kouder wordt. Dat is het water dat weer terecht komt in het Weerwater.

   

  Flora en fauna

  De daling van de temperatuur van het Weerwater is ook nog goed nieuws voor de flora en fauna in het Weerwater, doordat er in de zomer minder opwarming is. Dit helpt o.a. botulisme en blauwalg voorkomen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame en leefbare leefomgeving.

   

  Flevoziekenhuis

  Het Flevoziekenhuis is direct gelegen aan de noordzijde van het Weerwater. Het ziekenhuis beschikt over  een soort warmteopslagsysteem in de bodem waar in de winter warmte vandaan gehaald wordt en waar in de zomer warmte in gaat. Alleen heeft het ziekenhuis een grotere vraag naar koeling  in de zomer dan naar warmte in de winter. Het ziekenhuis heeft dus een warmteoverschot. 

  Als het ziekenhuis dit via de bodem zou doen, zou de bodem gaan opwarmen.  Dit is echter verboden omdat door de temperatuursverhoging nadelige effecten heeft op de flora en fauna. Koelen via het Weerwater kan echter ook niet, in de huidige omstandigheden. Doordat er echter bij de Floriade warmte onttrokken wordt, ontstaat er ruimte. Dus als de gemeente deze warmte weer uit het Weerwater zou halen met de warmtewisselaar zou dit weer gelijk worden getrokken en dit is voor beide partijen een ideale oplossing.

   

  De planning is om in 2021 het projectplan klaar te hebben, zodat zo snel mogelijk gestart kan worden met de werkzaamheden. Hiervoor wordt ook de samenwerking gezocht met de hogescholen en universiteiten, zodat er creatieve oplossingen komen die aan meer kanten voordeel bieden.