Direct naar paginainhoud

Weerwater als energiesysteem

  Op het voormalige Floriadeterrein is een duurzaam energiesysteem aangelegd dat gebruik maakt van zowel aquathermie als bodemenergie (warmte-koudeopslag). Dit 'Smart Thermal Grid' (STG) verwarmt en koelt de gebouwen op het terrein met duurzame energiebronnen. Het STG-systeem zorgt voor een comfortabel binnenklimaat en draagt bij aan een duurzamere toekomst voor Almere.

  Aquathermie uit het Weerwater

  Aquathermie is een techniek waarbij warmte wordt gewonnen uit oppervlaktewater, in dit geval uit het Weerwater in Almere. Het water dat bij het gemaal uit Almere wordt gepompt is over het algemeen warmer dan het water in het Markermeer. Daarom kunnen we daar thermische energie uithalen. Om deze warmte te benutten, is er aan de waterrand een warmtewisselaar geplaatst. Door één pijp loopt het water van het Weerwater en door de andere pijp het water om een gebouw mee te verwarmen. Die stromen komen niet rechtstreeks met elkaar in contact, maar dragen de warmte via de wanden van de pijpen over. Met een warmtepomp kan de temperatuur van het water worden verhoogd, waardoor het geschikt is om gebouwen te verwarmen.

  Bodemenergie

  Naast aquathermie gebruiken we ook een bodemenergiesysteem: warmte-koudeopslag. Dit is een techniek waarbij energie wordt opgeslagen in de bodem of in een ondergronds waterlaag. In de winter wordt koud water in de bodem opgeslagen, om in de zomer te worden gebruikt voor koeling. Andersom wordt in de zomer warm water in de bodem opgeslagen, om in de winter te worden gebruikt voor verwarming.

  Smart Thermal Grid

  Door deze combinatie van aquathermie en warmte-koudeopslag ontstaat er een Smart Thermal Grid, waarmee de gebouwen op het voormalig Floriadeterrein duurzaam worden verwarmd en gekoeld. Iedere kavel heeft een warmtepompcentrale die is aangesloten op het STG. Afhankelijk van de functie van het vastgoed op de kavel levert de warmtepomp warmte, koeling en/of warmte voor het verwarmen van tapwater.

   

  Het Smart Thermal Grid biedt verschillende voordelen. Allereerst is het een duurzame oplossing die bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast is het een efficiënte oplossing omdat de warmte en koude op verschillende momenten worden opgeslagen en gebruikt. Ook biedt het Smart Thermal Grid meer flexibiliteit, doordat er op verschillende manieren warmte kan worden opgewekt. Hierdoor is het systeem minder afhankelijk van één specifieke energiebron.

  Toekomstige ontwikkelingen

  Op het netwerk zijn momenteel de woontoren Flores en de Aeres Hogeschool aangesloten. In de toekomst zal het STG ook gebruikt worden voor de woonwijk Hortus. Een combinatie van aquathermie met bodemenergie onderzoeken we ook voor het toekomstige stadsdeel Almere Pampus. Het Smart Thermal Grid op de Hortus is een samenwerking van Eteck Warmte Hortus en Weerwater Beheer.

   

  Het Smart Thermal Grid op het voormalige Floriadeterrein is een mooi voorbeeld van hoe duurzame energiebronnen kunnen worden gecombineerd om te komen tot een efficiënte, flexibele en duurzame energievoorziening. Met deze innovatieve oplossing draagt Almere bij aan een beter klimaat en een duurzame toekomst.