Direct naar paginainhoud

Filmwijk Schoon - Mieke Wiegertjes

‘Door de schoonmaakdag krijg je oog voor je omgeving’

Mieke Wiegertjes

Mieke Wiegertjes werd 15 jaar geleden als lid van de Polygoon-ouderraad gevraagd om in Filmwijk een schoonmaakactie handen en voeten te geven. ‘We zijn vrij klein gestart, met een groepje van vijf volwassenen. We kregen subsidie van de gemeente, bakken en grijpers en begonnen met jonge en oudere buurtgenoten schoon te maken.’ Het werd een jaarlijks initiatief, meestal in april als nog niet alles begroeid is. Mieke heeft nooit verstek laten gaan. 

 

‘Met Filmwijk Buitengewoon Schoon willen we mensen bewust maken van hun omgeving, zonder al te belerend te zijn. Door één dag per jaar in een gezellige sfeer met elkaar vuil te rapen, sta je er beter bij stil wat er door mensen allemaal wordt achtergelaten. Zo krijg je oog voor je omgeving. Het meeste dat we tegenkomen, zijn blikjes, plastic flesjes en verpakkingen van chips en koek. Hondendrollen en sigarettenpeuken doen we niet. Ondertussen is er muziek en zijn er activiteiten. Na afloop krijgt iedereen altijd een bakje perkplantjes, een lootje en de kinderen een suikerspin.’

Elkaar treffen in een andere omgeving

Het is goed om elkaar eens te treffen in een andere omgeving, vindt Mieke. ‘Buurtgenoten komen op zo’n dag om op te ruimen, maar zijn echt niet alleen maar hard aan het werk. Als je iets met anderen samendoet, wordt het vanzelf gezellig.’ Het is al die jaren lastig gebleken om tieners erbij te betrekken. ‘We hadden een keer een drumband erbij, waar veel jeugd op af kwam. Toen de drumband klaar was, gingen zij ook gelijk weer weg.’ Lachend: ‘Vanaf 11 à 12 jaar vinden ze het niet meer cool om vuil te rapen.’

 

Filmwijk is te groot om in één dag helemaal te bestrijken. Toch kun je volgens Mieke na zo’n dag goed zien dat er is schoongemaakt. ‘Helaas werd de laatste jaren het enthousiasme om mee te doen minder. Het leerlingenaantal op de basisscholen loopt terug, de wijk vergrijst. Als dank voor 15 jaar schoonmaakdagen kregen we van wethouder Froukje de Jonge 15 fruitbomen. Die zijn geplant in het Laterna Magicapark. We zijn nu in overleg hoe we het over een andere boeg kunnen gooien.’

 

Op de website van Platform Filmwijk is meer informatie te vinden over Filmwijk Buitengewoon Schoon:

 

Filmwijk-buitengewoon-schoon-weer-een-succes

Filmwijkalmere

Genomineerd door

Lisa Punt: ‘Elk jaar organiseert stichting Platform Filmwijk een schoonmaakdag in Filmwijk. We willen jong en oud motiveren om hun wijk schoon en leefbaar te houden.’

 

Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016

Tegelijk ontvangen met Tanja Coenen, Tessa Ekelmans, Tineke Hillebrink en Lisa Punt