Direct naar paginainhoud

Circulair Ambachtscentrum

  Nederland heeft de ambitie om in 2030 voor 50% circulair te zijn en volledig circulair in 2050. Voor afvalstoffen betekent dit, dat dan tenminste 50% moet worden hergebruikt. Een goede manier om deze ambitie te bereiken is een Circulair Ambachtscentrum (CA). Zo’n circulair ambachtscentrum bestaat uit een recyclingperron, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats. Soms biedt het ook plaats aan bedrijven, die de gerecyclede producten als nieuwe grondstof hergebruiken. Producten, grondstoffen en materialen blijven zo langer in gebruik; het voorkomt onnodig storten en verbranden. Zo helpen alle partijen samen mee aan het behoud van waarde.

   

  Omdat een circulair ambachtscentrum ingezamelde producten en materialen een tweede leven geeft, worden kringloopbedrijven en recylingperrons gezien als één van de 'bouwstenen' van een circulaire economie en als een goed voorbeeld hoe gemeenten en kringloopbedrijven elkaar kunnen versterken. Alleen wanneer er geen upcycling mogelijk is, wordt het afval zorgvuldig gerecycled via het recyclingperron. Onnodig verbranden wordt zo voorkomen, producten hebben een langere levensduur en er gaan minder waardevolle grondstoffen verloren. Het streven van de rijksoverheid is, dat er in 2030 een landelijk netwerk van circulaire ambachtscentra is. Deze ambitie is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023.

   

  Almere geeft stapsgewijs invulling aan het Circulair Ambachtscentrum. Dit bestaat uit de volgende deelstappen:

  1. Een grondstofanalyse om overzicht te hebben wat er op de recyclingperrons binnenkomt en wat hier nog mee gedaan kan worden.
  2. Samenwerking met kringloopbedrijven, ondernemers en goede doelen voor het opnieuw gebruiken van producten die nog goed bruikbaar zijn.
  3. Demontage van producten uit de grofvuilstroom.
  4. Het starten met een nieuwe ophaaldienst, met meer focus op hergebruik van producten en materialen.
  5. Het afsluiten van specifieke contracten, gericht op het circulair inzetten van materialen. 

  Het Circulair Ambachtscentrum in Almere is onderdeel van het Europese subsidieproject Stop Waste (Interreg North West Europe-programma). Binnen dit project wordt samengewerkt/worden ervaringen uitgewisseld met steden in Portugal, Roemenië en Litouwen.