Direct naar paginainhoud

Buurtmoestuinen - Arjan Dekking

‘Tijdens de bijeenkomsten ontstaan de mooiste ideeën’

Arjan Dekking

Op steeds meer plekken in Almere vind je stadslandbouw, waaronder buurtmoestuinen, schooltuinen en commerciële bedrijven. Achter elk initiatief, hoe klein of groot ook, schuilt een uniek verhaal. Over het ontstaan, over samenwerking, over het telen en oogsten. Arjan Dekking weet daar alles van. Vanuit zijn baan bij de Wageningen UR (University & Research) als onderzoeker platteland-innovatie. Vanuit zijn aanjaagfunctie bij OSA, het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere. En ook vanuit zijn functie als facilitator van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere.

 

Arjan woont 20 jaar in Almere. ‘De stad heeft de ambitie om groener, gezonder, duurzamer te worden. Ik kwam hier in privétijd en in professionele tijd allerlei mensen tegen die bezig waren met buurtmoestuinen en schooltuinen. En mensen die vanuit een hobby de ambitie ontwikkelden om van hun lokale voedselactiviteit een kleinschalige voedselonderneming te maken. In plaats van dat iedereen het wiel voor zichzelf uit moest vinden, richtte ik in 2013 samen met Gerda Lenselink van Vereniging Buitenstad de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere op.’

Kennis en ervaring uitwisselen

Het is Arjans ervaring dat iedereen hartstikke druk is met het eigen initiatief. En dat veel Almeerders tegen dezelfde uitdagingen aanlopen bij hun plannen voor een moestuin en/of een schooltuin. Hoe bereik je de gemeente? Hoe krijg je je plan gerealiseerd? Waar moet je op letten? ‘Er is te weinig tijd om elkaar op te zoeken. Als er voor hen een overleg wordt georganiseerd om kennis en ervaring uit te wisselen, dan komen mensen met veel plezier.’

 

Iedereen met een lokaal voedselplan, nog in de idee-fase of al een eind op streek, is welkom bij de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere. Deelname is gratis. Het gaat om zo’n vijf bijeenkomsten per jaar, waarvan twee keer op locatie: één keer in Almere en één keer daarbuiten. Deelnemende initiatieven die volgens Arjan absoluut profijt hadden, zijn onder meer VINDplaats Zenit, Regelrecht van de boer, Voedselbos Sieradenbuurt, Cupidohof, Groentje Cider en Puur van Jan.

Growing Green Spelddragers

‘Tijdens de bijeenkomsten ontstaan de mooiste ideeën, VINDplaats Zenit bijvoorbeeld. We hadden de stadsarcheoloog uitgenodigd. Hij vertelde dat op archeologische vindplaatsen niet mag worden gebouwd. Op de vraag of er wel VERbouwd mocht worden, antwoordde hij “ja”. Twee dagen later zaten we met de gemeente om tafel.’ Arjan besluit met een vrolijke conclusie: ‘Vrijwel alle deelnemers van deze kenniskring hebben inmiddels een Growing Green Speld.’

 

Klik op onderstaande link voor een brochure over het opzetten van buurtmoestuinen, als vervolg op een onderzoek van Wageningen UR in opdracht van Kenniskring Buurtmoestuinen Almere: ‘Buurtmoestuin? Zo gedaan! Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin’ (2014).

 

Genomineerd door:

Gerda Lenselink, Vereniging Buitenstad: ‘Arjan en ik hebben samen Kenniskring Buurtmoestuinen Almere opgericht, vanuit de vraag wat nodig is. Arjan is hier altijd mee bezig geweest, zowel vrijwillig als professioneel. Hij is de spin in het Growing Green-web.’

 

Growing Green Spelddrager sinds 15-02-2014

Interview op 27-03-2017