Direct naar paginainhoud

Uitkomsten marktconsultatie

Na het succes van de eerste Competitie Upcycle City (CUC), is nu een tweede competitie opgezet. Voor de tweede competitie is door Alba Concepts in de periode van september tot en met november 2021 een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten van deze marktverkenning wezen uit dat de tweede CUC kansrijk is in de richting van (binnen)stedelijke verdichting gerelateerd aan biobased en circulair bouwen met lokale/regionale reststromen. 

 

De volgende stap in de procedure richting een uitvraag was het organiseren van een marktconsultatie. Deze marktconsultatie vond plaats op 16 februari. De resultaten van deze consultatie zijn opgesteld in de ‘Rapportage marktconsultatie Tweede Competitie Upcycle City Almere’.

 

In het document wordt gesproken op 9 bijlagen. De eerste 3 zijn opgenomen in het document, de rest wordt hieronder aangevuld.

 

Bijlage 4: Video van de marktconsultatie 
Bijlage 5: De vragenlijst
Bijlage 6: De chatlog van de marktconsultatie
Bijlage 7: De introductie van de dagvoorzitter 
Bijlage 8: De presentatie van Jan Willen van de Groep
Bijlage 9: De presentatie van Jim Teunizen