Direct naar paginainhoud

URBACT Next Agri

Almere doet mee aan het URBACT Next Agri traject van de Europese Unie. Dit ontwikkelingsprogramma is gericht op het vinden van langetermijnoplossingen waarbij economische, sociale en milieudoelstellingen tegelijkertijd worden aangepakt. En waar kan zo’n brede ambitie nu beter worden gerealiseerd dan in het voedselsysteem?

Almere werkt aan voedsel in een Europese samenwerking

Samen met het Portugese Vila Nova de Gaia, het Bulgaarse Stara Zagora en onder aanvoering van projectleider Milaan, wisselt Almere kennis uit over het nauwer verbinden van de stad met het voedselproducerende platteland. Milaan is projectleider omdat tijdens de Wereldtentoonstelling van 2015 in die stad er grote aandacht was voor het stedelijk voedselsysteem van de toekomst. Hier werd onder andere het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) ondertekend. Na de Expo realiseerde de Noord-Italiaanse stad bovendien een terrein van zo’n zestig hectare waar initiatieven die stedelijke consumenten en het voedselproducerende ommeland van de stad dichter bij elkaar brachten, een plek konden krijgen. Het URBACT Next Agri traject draait om kennisdeling: welke lessen leerde Milaan tijdens de ontwikkeling van het terrein? En stellen die lessen de andere steden wellicht in staat om de verbinding tussen stad en land sneller en beter te kunnen maken? En wat kan Milaan daar zelf weer van leren?

De Supermarkt van de Toekomst

Tijdens NextAgri werken we aan het brengen van duurzaam voedsel naar de stad. We leren van de casus van Milaan en brengen onze eigen projecten in. Almere doet dit met de ‘Supermarkt van de Toekomst’, een project dat voor ons uitgevoerd wordt door de Flevo Campus. Dat betekent niet dat we een eigen supermarkt bouwen, we doen vooral onderzoek naar welke producten in de supermarkt kunnen liggen voor een gezondere wereld. Het belangrijkste is dat jij bepaalt welke producten je koopt en welke producten er worden verkocht. De producten die in de supermarkt van de toekomst komen te liggen worden ontwikkeld in samenwerking tussen consumenten, horeca, winkeliers en voedselproducenten uit Flevoland.

Het verzamelen van jouw mening

Het eerste dat is onderzocht was het Drankje van de Toekomst. Er is gekeken naar welke koude, niet-alcoholische dranken Almeerders drinken. In de supermarkt vind je die vaak als frisdranken en die zijn vaak niet zo gezond. Met het onderzoek wil de Flevo Campus en Aeres uiteindelijk een lijn van alternatieve drankjes ontwikkelen. Dranken die lekker, gezond en maatschappelijk verantwoord zijn. Op deze manier gaan we vaker aan de slag, zo vullen we samen de Supermarkt van de Toekomst.

Over URBACT

URBACT is al meer dan 10 jaar een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden. Europese steden kampen met gemeenschappelijke stedelijke beleidsuitdagingen, maar de manieren hoe steden die uitdagingen te lijf gaan zijn divers. Juist hiervan maakt URBACT gebruik om voor steden economisch, sociaal en duurzaam stedelijk beleid te verbeteren. Dit gebeurt door te netwerken, van elkaars ervaringen te leren, lessen te trekken en goede werkwijzen te identificeren. URBACT doet dit voornamelijk door het ondersteunen van transnationale netwerken. De URBACT netwerken helpen Europese steden met het vinden, implementeren en delen van duurzame oplossingen voor de actuele economische, sociale en duurzaamheidsvraagstukken. In deze netwerken werken een aantal steden gedurende tweeëneenhalf jaar samen, volgens URBACT methode, aan een gemeenschappelijke opgave. De voertaal binnen deze netwerken is Engels.

 

Het proces van kennisoverdracht van Milaan naar de andere steden zal bestaan ​​uit vijf modules:

  1. De rol van open innovatie bij de ontwikkeling van een ecosysteem voor ondersteuning van ondernemers.
  2. Educatie en training, waarbij de nadruk zal liggen op het creëren van een leeromgeving om nieuwe competenties te ontwikkelen om innovatie in te zetten in stadslandbouw en het voedseldomein.
  3. Door het inzetten van innovatie en nieuwe vormen van ondernemerschap toewerken naar een andere manier van gebruik van landbouwgrond rondom de stad.
  4. Veerkrachtige en geïntegreerde stadsontwikkeling. Milaan heeft veel ervaring opgedaan met een 30 ha groot masterplan waarmee een nieuwe locatie voor de stad is ontwikkeld. Door samenwerking en informatiedeling zijn nieuwe kansen voor publiek en privaat gecreëerd.
  5. Duurzaamheid op lange termijn. Het OpenAgri model leert dat zo’n project deel moet uitmaken van een bredere beleidsstrategie, het belang van een goed bedrijfs- en bestuursmodel en vooral de samenwerking met partners.

 

Zowel Urbact als NextAgri hebben de intentie om Urbact Voedselnetwerken te promoten en tebelichten, andere projecten in dit gammazijn: Diet for a Green Planet, Agri-Urban, Sustainable Food in Urban Communities, ioCanteens, RURBAN, BeePathNet en Voedselcorridors.

 

Nextagri is een project de Europese Unie en valt onder het Urbact fonds.