Direct naar paginainhoud
Personen wandelen in het groen

Stimuleringsfonds

Het stimuleringsfonds is sinds 30 juni 2022 gesloten en kan niet langer worden aangevraagd.

Wat is het Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds ondersteunt ondernemers in Almere die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Ook ondersteunen we bedrijven die al circulair zijn om innovatieve producten en diensten in de markt te zetten. Dit doen we door middel van een cofinanciering van maximaal 20.000 euro. We helpen bij de financiering van de kosten van certificering, vergunningsaanvragen, marktonderzoek (de uitwerking van een businesscase valt hier niet onder) of R&D.

Hoe gaat de aanvraag in z’n werk?

Om de subsidie te ontvangen moet je een aanvraag doen. Volledige aanvragen worden integraal afgewogen en beoordeeld op hun bijdrage aan de verbetering van de circulaire economie van Almere. 

 

Tot 30 juni 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te sturen voor zowel cofinanciering als een circulaire scan. Binnen acht weken behandelen we jouw aanvraag. Een aanvraag voor cofinanciering wordt goedgekeurd op basis van een puntentoekenning. Zie voor meer informatie over de aanvraag de nadere regels op de website van het stimuleringsfonds.

Aanvraag indienen

Voor uw en onze online veiligheid maken we voor toegang tot het aanvraagformulier gebruik van eHerkenning. eHerkenning is van de Rijksoverheid en is eigenlijk het DigiD voor bedrijven. Heb je nog geen eHerkenning? Ga dan naar eherkenning.nl, hier vraag je het makkelijk aan. Om in te loggen heb je een inlogmiddel nodig van minimaal niveau 2.

Aanvraagformulier

Wil je een aanvraag doen voor cofinanciering? Vul dan het aanvraagformulier in. 

In dit formulier kun je ook de de-minimisverklaring invullen. Lees hier meer over de de-minimisverklaring. Ook vragen we je om een kopie van jouw zakelijke bankpas te uploaden in het formulier. 

Beoordelingscriteria

Elke aanvraag wordt geëvalueerd op verschillende criteria. Op elk criterium kan een score van 1 tot 5 behaald worden, de toetsingscriteria en uitleg van deze scores vind je op de volgende pagina's: 


De criteria zijn onderverdeeld in de thema’s:

  • Relevantie van de aanvraag

  • Beschrijving van innovatie en het projectplan

  • Impact

  • Budget en tijd

Per kwartaal kunnen we maximaal twee aanvragen voor subsidie goed keuren. De projecten die het hoogst scoren krijgen de subsidie toegewezen (deze projecten moeten wel boven het minimale puntenaantal komen).  

Almere 2.0

Het stimuleringsfonds is onderdeel van Almere 2.0, een programma waarin de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan een gezonde, groene en groeiende stad. Almere is in korte tijd gegroeid tot een stad van meer dan 200.000 inwoners, en de stad groeit nog steeds. In al die groei liggen kansen voor Almere, daarom zetten we in op duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie.

Contact

Wil je meer informatie of kom je er niet uit met de aanvraag? Stuur dan een e-mail naar lhiamverberg dit@almere.nl.

Niet helemaal wat je zocht?

Er zijn ook andere subsidiemogelijkheden wanneer u uw bedrijf wilt verduurzamen. Daarover kunt u meer lezen op de website van het Citylab Stedelijke Grondstoffen.