Direct naar paginainhoud

Stimuleringsfonds

Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid

Bent u ondernemer in Almere met een nieuw initiatief op het gebied van circulaire economie? Heeft u echter een financiële tegemoetkoming nodig om dit van de grond te krijgen? Dan is een aanvraag voor cofinanciering, via subsidie, bij het Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid wellicht iets voor uw bedrijf. Ondernemers in Almere kunnen ook in 2021 weer gebruik maken van cofinanciering voor innovaties op het gebied van circulaire economie. 

 

Het Stimuleringsfonds ondersteunt bedrijven in de stad die de bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Hierbij gaat het om aanvragen die betrekking hebben op bedrijven die al circulair zijn ondersteunen om innovatieve producten en diensten in de markt te zetten door middel van cofinanciering van de kosten van marktonderzoek (de uitwerking van een businesscase valt hier niet onder), R&D, certificering of vergunningsaanvragen.

 

Het stimuleringsfonds is onderdeel van het programma Almere 2.0 waarbij de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan een gezonde, groene en groeiende stad. In minder dan een halve eeuw is Almere uitgegroeid tot een stad van meer dan 200.000 inwoners. De stad groeit nu nog steeds door. In de groeiopgave voor de stad, ziet Almere dan ook kansen voor duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie.

 

Hoe werkt de regeling?

Aanvragen kunnen één keer per kwartaal worden ingediend. Dit betekent dat aanvragen moeten worden ingediend voor de deadline van het betreffende kwartaal, te weten uiterlijk op:

a.         31 maart 2021 (kwartaal 1);

b.         30 juni 2021 (kwartaal 2);

c.         30 september 2021 (kwartaal 3); of

d.         31 december 2021 (kwartaal 4).

 

Binnen 6 weken na de sluiting van elk termijn volgt het besluit op de aanvraag. Per kwartaal kunnen maximaal twee aanvragen om subsidie worden goedgekeurd.

 

Elke aanvraag wordt geëvalueerd volgens onderstaande criteria, met de bijbehorende weging. Volledige aanvragen worden integraal afgewogen en beoordeeld op hun bijdrage aan de verbetering van de circulaire economie van Almere. De projecten die het hoogst scoren middels het toetsingskader (mits boven het minimale puntenaantal) krijgen de subsidie toegewezen.

 

Op elk criteria kan een score van 1-5 behaald worden, volgende de volgende beschrijvingen:

 

1– Slecht. Dit criterium is niet goed beschreven, en er zitten ernstige tekortkomingen in de aanvraag.
2– Redelijk. De aanvraag adresseert in grote lijnen het criterium, maar er zijn ernstige tekortkomingen.
3– Goed. De aanvraag adresseert het criterium goed, maar er zijn een aantal tekortkomingen.
4– Heel goed. De aanvraagt adresseert het criterium heel goed, maar er zijn een paar kleine tekortkomingen.
5– Uitstekend. De aanvraagt adresseert het criterium uitstekend. Als er tekortkomingen zijn, dan zijn die verwaarloosbaar.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds, hanteert de gemeente Almere een aantal voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de nadere regels Stimuleringsfonds Circulaire Bedrijvigheid Almere 2021

Toelichting circulaire ladder

De circulaire economie is een ruim begrip. Het Stimuleringsfonds hanteert onderstaande ladder om te bepalen hoe circulair een oplossing is. Hoe hoger een oplossing op de ladder staat, hoe beter de oplossing is; dus het voorkomen van het gebruik van grondstoffen is het meest circulair, en het gebruiken van energie uit afval het minst circulair. Voor het Stimuleringsfonds komen de oplossingen van ‘refuse’ tot en met ‘repurpose’ in aanmerking.

Aanvraag indienen

eHerkenning

Als u een aanvraag indient bij het Stimuleringsfonds wilt u erop vertrouwen dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. De gemeente Almere wil er zeker van zijn met wie wij zakendoen. Voor toegang tot het aanvraagformulier maken wij daarom gebruik van eHerkenning. Om in te loggen heeft u een inlogmiddel nodig van minimaal niveau 2. Heeft u nog geen inlogmiddel? Ga dan naar https://www.eherkenning.nl/ voor meer informatie en vraag een inlogmiddel aan.

Aanvraagformulier

Heeft u een inlogmiddel van e-Herkenning en wilt u een aanvraag doen voor cofinanciering van innovaties? Ga dan naar het aanvraagformulier. Hier kunt u tevens de de-minimisverklaring uploaden. 

 

Zodra u een aanvraag heeft gedaan hoort u 6 weken na de deadline van het kwartaal of uw aanvraag is goedgekeurd. Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag en een eventuele beschikking is het noodzakelijk dat u een kopie van uw zakelijke bankpas meestuurt en een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring. U vindt hier een voorbeeld van deze verklaring, inclusief uitleg.

 

Indien u deze stukken niet mee stuurt kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of komt u er niet uit met de aanvraag? Stuur dan een E-mail naar lhiamverberg dit@almere.nl.

Niet helemaal wat u zocht?

Naast cofinanciering biedt de gemeente Almere ook een gratis circulaire bedrijfsscan aan. Dit is bestemd voor bedrijven die graag circulaire stappen in de huidige bedrijfsvoering willen zetten, maar niet goed weten hoe. Deze scan laat zien op welke punten grondstoffen en materialen bespaard kunnen worden en welke mogelijkheden er zijn om met afval en reststromen uw  businessmodel (of bedrijfsactiviteiten)  te verbeteren. Het resultaat van de scan is een voorstel met concrete acties waar ondernemers aan kunnen werken met behoud van economische waarde in hun bedrijvigheid.

 

Geïnteresseerd? Ga dan via deze link naar het formulier en vraag uw gratis circulaire bedrijfsscan aan!

 

Daarnaast zijn er andere subsidiemogelijkheden wanneer u uw bedrijf wilt verduurzamen. Daarover kunt u meer lezen op de website van het Citylab Stedelijke Grondstoffen.