Direct naar paginainhoud

Sabina Kok - Upcyclecentrum en Almere On Stage

‘KINDEREN ZIJN DE BASIS VOOR VERANDERINGEN. IK WIL HIER AAN BIJDRAGEN’

Sabina Kok kreeg eerder al een speld voor haar bijdrage aan BRUG naar de Toekomst. Vanuit een opdracht voor de Meergronden, bedacht ze samen met Kleur in Cultuur een plan voor een brug ter hoogte van het Floriade-terrein. Om de fietsroutes van Almere Stad naar Almere Haven voor de leerlingen van de Meergronden korter te maken. Sinds 2010 werkt Sabina als zelfstandig projectmanager aan verschillende onderwijs­projecten. De rode draad in haar werk is dat ze in alles verbindingen legt. Daarbij is haar liefde voor de stad een drijfveer. ‘Ik woon hier sinds 1978. Ik ben in Almere opgegroeid en draag graag bij aan de leus: het kan in Almere!’

 

Ze denkt voortdurend in mogelijkheden en kansen voor Almere als het gaat om duurzaamheid, circulaire economie en upcyclen. ‘In opdracht van Stad & Natuur coördineer ik het educatieve programma voor het Upcyclecentrum. We maken groene onderwijspakketten en bieden het aan.’ Sabina gelooft heilig in de circulaire economie. ‘Maar als we in 2050 onze werelddoelen willen halen, moet je beginnen bij de kinderen van nu, eigenlijk al vanaf de crèche. Zij zijn de basis voor veranderingen. Het begint bij ­bewustzijn en daarvoor heb je onderwijs nodig. Daar hoop ik op mijn manier een bijdrage aan te leveren.’ En het werkt, vertelt ze enthousiast. ‘Kinderen die in het Upcyclecenter zijn geweest vragen nu al: oma, waarom heeft u nog geen groenbakje?’

 

VERBINDINGEN LEGGEN

De verbinding leggen tussen initiatieven op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en upcyclen staat centraal. ‘Het Upcyclecentrum ligt tegenover het Floriade-terrein en dan kom ik ook in aanraking met initiatieven die rondom Floriade Expo 2022 worden aangeboden. Dan probeer ik die verbinding te zoeken. Tijdens de circulaire projectweek van de Meergronden zorgde ik dan dat daar ook een uitstapje naar het Floriade-terrein in zat, een rondleiding in het upcyclecentrum én een presentatie over de duurzaamheidsagenda.’ Maar ook samen met de ondernemers op het Upcyclecentrum bedenkt ze lessen waarin het thema duurzaamheid terugkomt. ‘Hoe kun je bijvoorbeeld van oude kleding weer iets nieuws maken?’

‘Kinderen die in het upcyclecenter zijn geweest vragen nu al: oma, waarom heeft u nog geen groenbakje?’

ALMERE ON STAGE

Sabina werkt ook nog als projectleider voor Almere on Stage, waar vmbo-leerlingen worden gematcht aan ondernemers en organisaties om kennis te maken met het bedrijfsleven. ‘Ook in dit project probeer ik de groene en circulaire beroepen te promoten. Kies eens voor het Upcycle­center of Stadsreiniging, zeg ik dan. Het heet misschien wel vuilnisman, maar kinderen hebben geen idee wat voor vitaal beroep zij uitvoeren.’ ­En als we inzetten op windenergie moet je opleidingen daar wel op afstemmen en leerlingen weer meer kennis laten maken met techniek. Dat is het speelveld waar ik tussen zit. We zien iets aankomen of er is een bepaalde vraag. Hoe kun je dat met elkaar verbinden? Daar mag ik een rol in spelen. Ik vind dat ontzettend leuk om te doen.’ De provincie Flevoland heeft haar nu zelfs gevraagd als regisseur van de provinciale Human Capital Agenda Klimaatopgave, zegt ze trots. ‘Ik voel me af en toe net zo’n knooppunt.’

MEER INFORMATIE

 

www.almere.nl/wonen/afval/upcyclecentrum

www.almereonstage.nl

 

LOCATIE

Upcyclecentrum Almere Haven 
De Steiger 113
1351 AK Almere Haven

THEMA'S