Direct naar paginainhoud

Rawie Sewnath - Mentale weerbaarheid

"Wat zullen mensen over je zeggen"

In veel niet-westerse culturen drukt de mening van de omgeving zwaar op mensen. Hindoestanen noemen dit ‘manai ka boli’ (MKB). Zo is een gezegde in India: ‘De grootste ziektebron is wat anderen van jou zullen vinden’. Om over dit soms verstikkende fenomeen in gesprek te gaan, biedt de gemeente Almere in samenwerking met Samatma Consultancy in het kader van het Almeerse Preventieakkoord gratis 5 trainingen aan.

Rawie Sewnath van Samatma Consultancy is geestelijk verzorger. Hij begeleidt mensen, zowel thuis als in verzorgingshuizen, geeft meditatielessen en lezingen over interculturaliteit. Hij is zelf geboren in Suriname in een Hindoestaans gezin en is opgegroeid in Nederland.

 

“We hebben een collectivistische cultuur met veel sociale druk. Ik weet wat de gevoelige thema’s binnen de gemeenschap zijn, en hoe verstikkend het soms kan zijn. Met corona is de Hindoestaanse groep het hardst geraakt, met de meeste zieken en doden. Ze komen zelden in beeld, niet negatief en niet positief. Ze zijn slecht te bereiken voor buitenstaanders en hangen niet graag de vuile was buiten. Als ze al hulp zoeken, willen ze het liefst een ritueel. Van een huispandit bijvoorbeeld. Veel mensen uit een andere cultuur hebben niet zoveel vertrouwen in westerse hulpverleners vanwege de culturele kloof die lastig te overbruggen lijkt.”

Schuld

Een multiculturele radiozender (Radio SKS) interviewde Rawie over zijn werk: “De interviewer herkende de problemen meteen.” Het komt voor dat de hele familie afstand van iemand neemt omdat hij of zij zich uitspreekt of afwijkt van de norm. Daarom schikken de meeste mensen zich in hun situatie. “Ik zie het bij de mantelzorgers van bewoners in het verpleegtehuis waar ik werkte. Kinderen stellen het uit huis plaatsen van hun ouders of grootouders zo lang mogelijk uit, want ‘wat zullen de mensen wel zeggen’. Pas als de problemen hen overspoelen, trekken ze aan de bel. 
In onze cultuur is het een ‘schuld’ van de kinderen naar de ouders toe: zij hebben de plicht voor hen te zorgen. Omdat professionele zorg (te) lang wordt uitgesteld en in de huidige participatiemaatschappij steeds meer verantwoordelijkheid bij mantelzorgers ligt, krijgen verpleegtehuizen steeds meer het karakter van een hospice. Bij mijn huidige werkgever is de verblijfsduur de afgelopen jaren gereduceerd tot gemiddeld acht maanden.”

Mentale weerbaarheid

Rawie geeft onder meer meditatielessen op een yogaschool in Almere. Via de eigenares hoorde hij over het Almeers Preventieakkoord. De netwerkregisseur van de gemeente had haar verteld over het akkoord van de gemeente voor de aanpak van gezondheidsproblemen in Almere. “Mijn werk past bij die aanpak door het vergroten van de mentale weerbaarheid; ervoor zorgen dat mensen durven praten over hun problemen. Ik ben blij dat de gemeente dit project wil subsidiëren. De afspraak is dat ik 5 groepen ga begeleiden, met minimaal 5 en maximaal 8 mensen per groep.”

 

Zijn doel: “Dat we ‘wat zullen mensen over je zeggen’ (manai ka boli) omturnen naar ‘laat ze maar praten’ (manai ke bolede). Ik wil mensen handvatten geven om zelf hun leven in te richten en zichzelf mentaal weerbaar te maken.”
Samen met de gemeente hoopt hij zo ook meer Hindoestanen te bereiken. “Bij ons gaat informatie echt van mond tot mond. We hebben van oorsprong ook geen rouwkaarten; we vertellen elkaar, ook via de radio, wie er is overleden.”

Kansen

Almere heeft wat hem betreft nog wel een slag te maken als het om gezondheid gaat. “Ik heb 12 jaar in het Flevoziekenhuis gewerkt. In die tijd kwam het thema obesitas onder Almeerders aan de orde. Het bleek dat bepaalde patiënten amper te tillen waren vanwege hun overgewicht.” Toch ziet hij ook veel kansen. “In Almere Buiten, waar ik woon, is vrij veel groen. Dit is een jonge stad, met de potentie om innovatieve oplossingen te zoeken. We zijn allemaal allochtonen in Almere; we zijn allemaal van buiten gekomen om deze jonge stad te bemensen. Denk ook aan al die studenten en expats die naar Almere komen. Het is een kwestie van dat op de juiste manier benutten.”

 

Zelf is Rawie meer op zijn gezondheid gaan letten. Hij is nu 5 jaar vegetariër en is zich meer bewust van het belang van bewegen, zeker sinds hij te maken kreeg met de gevolgen van long covid. “Ik mediteer zelf ook voor mijn mentale weerbaarheid. Ik nodig iedereen uit die geleefd wordt door anderen om zich aan te melden voor de training. En dat ze meer vanuit empathie en doorleefde ervaring hierover met anderen het gesprek aangaan.”

Aanmelden

Na de zomervakantie, of al eerder bij voldoende aanmeldingen, starten de eerste trainingen. Rawie gaat in op hoe MKB werkt, waar het vandaan komt (zowel uit cultureel als religieus oogpunt) en hoe we er op een andere manier mee kunnen omgaan. Dit aanbod geldt voor alle Almeerders, in het bijzonder voor Hindoestanen.
Je kunt je aanmelden via info@samatma.nl.


Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, neemt Rawie contact met je op over de startdatum.

Zelf meedoen?