Direct naar paginainhoud

Petra de Booij - Klankbordgroep Floriade inclusief

‘Het moet de meest inclusieve Floriade ooit worden’

Iedereen moet mee kunnen doen aan en genieten van Floriade Expo 2022,’ vindt Petra de Booij. Als ervaringsdeskundige en inmiddels zelfstandig adviseur is zij betrokken bij de Klankbordgroep Floriade Inclusief. Deze houdt zich bezig met toegankelijkheid en inclusie voor mensen, - jong en oud en met verschillende handicaps - voor een zo inclusief mogelijke­ Expo en stadswijk. En daarbij komt meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Van minder steile bruggen, brede stoepvrije paden, in­clusieve speelobjecten, aangepast sanitair tot duidelijke routegeleiding ­en prikkelarme ruimtes. ‘Het is een heel gepuzzel om dat allemaal samen te brengen.’

 

Petra heeft zelf sinds een aantal jaar een motorische handicap. Met haar scootmobiel merkte ze hoe slecht de openbare ruimte is aangepast voor mensen met een handicap. ‘Via vrijwilligerswerk kwam ik bij stichting SOGA. ‘Die houdt zich bezig met toegankelijkheid in de openbare ruimte. Binnen twee weken zat ik aan tafel voor overleg bij de Klankbordgroep Floriade Inclusief. Dat was zo’n eyeopener. Daarin zitten ervarings­­­­des­kundigen met diverse handicaps en hun vertegenwoordigers. Ik dacht gelijk hier kan én wil ik verder mee.’ Inmiddels ben ik bij de Werkgroep ViP Almere (VN-verdrag Handicap in de Praktijk) en werken we volop samen om de toegankelijkheid en de inclusie in Almere te verbeteren.

APARTHEID

Met Floriade kunnen voor het eerst op grote schaal veranderingen worden toegepast als het gaat om inclusiviteit. ‘Het moet de meest inclusieve Floriade ooit worden, maar daarnaast is het heel uniek dat de Floriadewijk ook de meest inclusieve stadswijk in Nederland wordt. En dan gaat het om veel meer dan alleen fysieke toegankelijkheid, zoals inclusief recreëren, wonen, werken en onderwijs volgen. Ik vind het heel mooi om daar mee bezig te zijn.’ En inclusie betekent volgens Petra niet dat je een trap maakt en verderop een hellingbaan voor mensen met een hulpmiddel. ‘Apartheid proberen we juist te voorkomen. Daarom is het heel belangrijk om hen vanaf de tekentafel erbij te betrekken. Ons motto is: Niets over ons, zonder ons! Inclusief ontwerpen biedt voordelen voor iedereen. Het is ook veel duurder als achteraf blijkt dat je weer alles moet aanpassen.’

GEEN ONWIL

De klankbordgroep heeft nauw contact met de stedenbouwkundigen. ‘We willen bijvoorbeeld dat alle bruggen naar het Floriade-terrein niet steiler worden dan twee procent. Aannemers vragen dan: ‘Moet dat echt?’ Maar het is niet zozeer onwil maar meer een gebrek aan kennis, zegt Petra. ‘In de opleidingen is geen aandacht voor het thema toegankelijkheid. In de jaren 70 en 80 woonden gehandicapten en ouderen vooral in in­stellingen. Inclusief bouwen was helemaal niet aan de orde. Maar dat is nu allemaal anders. Toch is de openbare ruimte daar nog niet op ingericht. Door de Expo en de stadswijk kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland, zelfs voor de hele wereld.

‘Als we nu het nu goed doen, dan wordt dit hopelijk binnen 20 jaar de nieuwe standaard voor bouwen’

MEER INFORMATIE

LOCATIE

Floriade Expo 2022

Archerpad 8
1324 ZZ Almere

 

THEMA'S