Direct naar paginainhoud

Permacultuur - Eveline Stilma

‘Permacultuur is een nieuwe manier van denken’

Eveline Stilma

‘Practice what you preach’, besloot Eveline Stilma, toen ze begon met haar adviesbureau InnoPlant over innovatieve plantenteelt in 2013. ‘Ik ben naar de gemeente gestapt om permacultuurprincipes uit te proberen, vroeg of ik met de buurt een stuk grond mocht gebruiken. Een lobby van meerdere bewoners voor een buurtmoestuin en twee basisscholen voor schooltuinen leidde voorjaar 2014 tot de start van Noorderplassen Tuinen. Dan zie je ook meteen het sociale proces als je het doet met de buurt.’ Met InnoPlant is ze inmiddels een veel gevraagd adviseur, onderzoeker en docent – binnen en buiten Almere.

 

De ouders van Eveline hebben aan de Technische Universiteit Delft gestudeerd, kochten een boerderij en hielden als hobby een moestuin. ‘Daar hebben we jaren van gegeten.’ Eveline ging in Wageningen studeren: Plantenteeltwetenschappen, gevolgd door een promotie op biodiversiteitontwikkeling in mengteeltsystemen en nog eens drie jaar praktijkonderzoek. Eind 2013 startte ze met InnoPlant, een adviesbureau voor innovatieve landbouw. De eerste opdracht was praktijkonderzoek naar meerjarige polycultuursystemen voor Stichting Innovatie Glastuinbouw. In 2015 schreef ze een boek over polyculturen in de kas. 

Stevige bagage

In 2014 behaalde Eveline haar permacultuur Design Certificate bij Geoff Lawton in Australië. In 2015 ging ze naar het Internationale Community Supported Agriculture-congres in China. Met die stevige theoretische bagage op zak heeft zij haar werkveld uitgebreid. Haar kennis, kunde en enthousiasme leidden tot een gestage stroom opdrachten. Onder meer voor de Kas bij de Kiekendief, het Voedselbos Sieradenbuurt, het Voedselbos Almere Haven (Park Uithof), Voedsellokaal en Ecoparkhof in Oosterwold, het Streekboerderijenfonds in Den Haag en LTO Glaskracht.

 

Eveline bezocht en bezoekt regelmatig congressen en symposia, onder andere georganiseerd vanuit de Floriade. ‘Het mooie is dat je de nieuwste informatie hoort en gelijk met allerlei mensen in contact komt.’ Ze is supertrots dat haar bedrijf al ruim drie jaar loopt. ‘We staan steeds verder af van onze voedselproductie. Permacultuur is een werkwijze dat goed past bij een lokaal en persoonlijk afzetmodel. Hoe meer we erin slagen om de natuurlijke ecologische systemen na te bootsen, hoe meer we die waarden benutten in plaats van uitbuiten. Permacultuur is een nieuwe manier van denken, waarbij je rekening houdt met wat je achterlaat.’

 

Meer weten over de werkwijze van Eveline Stilma en wat zij te bieden heeft? Zie innoplant.nl

Genomineerd door

Sacha de Ruiter: ‘Eveline is expert op het gebied van permacultuur, zet zich in bij meerdere projecten in Almere en is altijd bereid advies te geven aan initiatiefnemers.’

 

Growing Green Spelddrager sinds 20-06-2015.

Interview op 13-03-2017.