Direct naar paginainhoud

Mooi Zo Goed Zo - Sasha de Ruiter

‘Trots op wat stadsgenoten samen kunnen bereiken’

Sasha de Ruiter

Sacha de Ruiter stond jarenlang vanuit Mooi Zo Goed Zo bewoners bij met allerlei soorten bewonersinitiatieven. Plus ondernemers die maatschappelijk wilden ondernemen. Eind januari 2017 nam ze afscheid van welzijnsorganisatie De Schoor en de mensen met wie zij heeft samengewerkt. Ze zocht na zeven jaar een nieuwe uitdaging en vond die bij Welzijnswerk Lelystad. ‘Ik heb dit werk altijd met heel veel plezier gedaan. Niks leukers dan mensen op weg te helpen, met elkaar in contact te brengen en te zorgen voor goed lopende processen.’

 

Veel mensen mopperen over hun straat of wijk, heeft Sacha in Almere ervaren. ‘Ze willen iets graag anders en vinden dat de gemeente dat op moet lossen. Ik probeer hen dan in te laten zien dat zij ook heel goed zelf het heft in handen kunnen nemen en samen met andere bewoners iets aan dat probleem kunnen doen. Ik wijs hen met een stappenplan de juiste weg binnen de gemeente om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En als het lukt, ben ik trots op wat stadsgenoten samen kunnen bereiken.‘

Gestart als landelijk concept

Mooi Zo Goed Zo is in 1995 gestart als landelijk concept vanuit het Juliana Welzijn Fonds, voorloper van het Oranje Fonds. Almere was een van de 55 steden die hiervoor de eerste drie jaar vanuit dat fonds subsidie kregen. Anno 2017 bestaat Mooi Zo Goed Zo onder de oorspronkelijke naam alleen nog in Almere, ’s Hertogenbosch en Tilburg. Elders is de naam (meermaals) gewijzigd of is het initiatief (uiteindelijk) opgehouden te bestaan. Sacha: ‘Mooi Zo Goed Zo ondersteunt veel groenprojecten, maar zeker niet uitsluitend. Het kan echt van alles zijn.’

 

Het geheime recept? ‘Mooi Zo Goed Zo heeft een goede naam in Almere. Als je daar als bewoner of ondernemer aanklopt, word je serieus geholpen. Dankzij ons grote netwerk kunnen wij mensen gemakkelijk aan elkaar verbinden. Als het gaat om initiatieven in de openbare ruimte is overleg nodig met de gemeente of met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Dan telt dat je onafhankelijk bent en objectief. Je kan een schakel zijn, een intermediair. Wij willen ook wel eens wrikken bij de gemeente, zo van: “Dit moeten we toch mogelijk kunnen helpen maken.” We kwamen er samen altijd wel uit.’

 

Sacha heeft sinds 2014 in totaal 18 initiatieven voorgedragen voor een Growing Green Speld. Daarmee is zij recordhoudster. ‘Ik vind het bewonderenswaardig hoeveel vrije tijd mensen daarin stoppen. Zij doen het werk en verdienen een dikke pluim. Ik sta niet in al die moestuintjes en hofjes te scheppen.’

 

Voor meer informatie, zie: mooizogoedzo

 

Behoefte aan ondersteuning van Mooi Zo Goed Zo Almere? Mail naar almere@mooizogoedzo.nl

Genomineerd door:

Nelleke Goedhart: ‘Omdat Sacha via Mooi Zo Goed Zo zoveel doet voor alle mensen die moestuinen aanleggen en zich inzetten voor het Koggepark in Kruidenwijk.’

 

Growing Green Spelddrager sinds 08-11-2014.

Interview op 23-03-2017.