Direct naar paginainhoud

Marijne Liese-Happel - Philadelphia woonzorg

‘ONZE BEWONERS WILLEN GEWOON EEN FIJN EN MOOI LEVEN’

Hoe combineer je zorg met community building om de leefbaarheid van een wijk te vergroten? Marijne Liese-Happel is locatiemanager van Philadelphia Zorg Oslostraat en Borneostraat. De Oslostraat is een woonlocatie voor met name jongeren met een verstandelijke beperking die voor het eerst op zichzelf wonen. De Borneostraat is een samenwerkingsproject met gemeente Almere en woningcorporatie de Alliantie, om samen met de buurt en de Philadelphiabewoners de leefbaarheid te vergroten. Ze vertelt bevlogen over het unieke Mooi Leven-concept op beide locaties. ‘Onze bewoners willen helemaal geen zorg, maar gewoon een fijn en mooi leven.

 

Mooi Leven is een vorm van community building waarbij gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen centraal staat: ouders, bewoners, zorgverleners, vrijwilligers. Het doel is iedere bewoner een mooi leven geven. ‘Normaal ligt de regie en verantwoordelijkheid bij de zorginstelling en is vooral gericht op zorgverlening’, aldus Marijne. ‘Ook wordt vaak vóór ouders en bewoners bepaald: Zo doen wij dat hier nu eenmaal. Twee ontevreden vaders ontwikkelden daarom de visie achter dit concept. Om meer recht te doen aan ouders en bewoners zelf. Vanuit die visie hebben we met hen en een aantal ouders het concept uitgewerkt’.’ 
 

SAMEN

Er zijn geen regels en protocollen, maar afspraken op basis van de wensen van bewoners en hun ouders. ‘Samen besluiten nemen als team staat centraal. Ik kan het wel allemaal gaan bedenken, maar het is juist fijn en goed als bewoners zelf meebeslissen. Ook het informele contact is belangrijk. Dus niet alleen jaarlijks een evaluatiegesprek met de familie op kantoor. We eten liever een ijsje met bewoners om te kijken en te horen hoe het gaat.’ Het is volgens Marijne zeker een zoektocht. ‘Veel experimenteren, evalueren en bijstellen waar nodig. Het gaat ook niet altijd goed, maar daar leer je van.’  

POP-UPRESTAURANT

‘Iedereen vervult op basis van eigen talenten haar of zijn baan’, legt Marijne verder uit. ‘Kan iemand ook goed Zumbalessen geven of heeft iemand groene vingers? Dan kunnen ze dat toepassen. Maar ook ouders helpen mee. Eén van de moeders is onderwijskundige en heeft mijn team opgeleid. Een andere begon een pannenkoekenhuis op het terrein, een droom die uitkwam voor haar.’ Maandelijks wordt een pop-uprestaurant georganiseerd door een groep betrokken ouders, bewoners en wijkbe­woners. ‘Heel mooi om dat samen te doen. Zo ontstaan allerlei mooie initia­tieven en verbindingen met elkaar. Dat is de kracht van als je echt 
kijkt naar iemands wensen en dromen.’ 
 

VISIE

Marijne hoopt dat ze in de toekomst de samenwerking met woningcorporaties, zorg en gemeente kunnen uitbouwen om de leefbaarheid in de wijken verder te vergroten. ‘Daar experimenteren we mee.  Door vanaf de start van een nieuwe wijk zoals de Indische Buurt mensen in verbinding met elkaar te brengen en kijken welke gemeenschappelijke dromen ze hebben. Vanuit visie dus, zoals we nu ook hebben gedaan en minder vanuit beleid zoals we gewend zijn.’

‘Ik kan het wel allemaal gaan bedenken, maar het is juist fijn en goed als bewoners zelf meebeslissen’

MEER INFORMATIE

www.philadelphia.nl

 

THEMA'S