Direct naar paginainhoud

Kas De Kiekendief - Jeanine Lablans

‘Dankzij Hans kwam de kas tot bloei’

Jeanine Lablans

Een kas in de binnentuin van De Kiekendief als groene en fijne ontmoetingsplek voor bewoners van dit woonzorgcentrum, bewoners van Stedenwijk én Almeerse studenten. Dankzij ondersteuning van De Schoor, financiering vanuit het project Zelf bedacht Zelf gedaan, het Almere Fonds en het fonds van Rabobank Almere kreeg activiteitenbegeleidster Jeanine Lablans na twee jaar lobbyen groen licht. Superblij met de kas bleek in 2014 het maken van een verbinding tussen die verschillende doelgroepen een grote uitdaging. Voorjaar 2016 kwam de kas tot bloei. Met de tuin erbij. 

 

Jeanine vroeg en kreeg hulp van allerlei ondernemers en organisaties die met groen en moestuinieren bezig zijn. Permacultuurdeskundige Eveline Stilma had de kas van negen bij negen meter uitgezocht, voorzien van een kraan en verlichting. Ze had een teeltplan gemaakt en begeleidde de eerste twee vrijwilligers bij het werk in de kas. Jeanine was er ook vaak te vinden. ‘Op een gegeven moment veranderde mijn functie en had ik geen ruimte meer om in de kas te werken.’

Kas nieuw leven inblazen

In augustus 2015 verhuisde Jeanine binnen de Zorggroep Almere naar een andere locatie. Sophia Huijs, die als facilitair manager betrokken was bij de bouw, zag de kas letterlijk verpieteren. Marian Kuijs, destijds strategisch adviseur bij de Zorggroep, zag dat ook. Zij riep in het voorjaar van 2016 haar netwerk bij elkaar. Sophia: ‘Hans van Oort, een gepensioneerde Stedenwijker die heel actief is in de buurt, bood tijdens die bijeenkomst aan om de kas nieuw leven in te blazen. Hij heeft méér dan woord gehouden.’

 

Sophia is hem ontzettend dankbaar. ‘Hans is coördinerend vrijwilliger, brengt structuur aan, zorgt voor aarde, kweekgoed, bloembollen, regelt altijd korting. Hij maakte rijdende tafels waar bewoners aan kunnen werken, binnen én buiten. Zorgde voor een drempel, zodat je met een rolstoel gemakkelijk de kas in en uit kan. Hij begeleidt de vrijwilligers, is gastheer voor de bewoners. Niets is hem te veel. Hij zette zijn eigen zolder vol met bollen toen het in de kas te koud was. Hij ontwikkelde een plan voor onze tuin en zorgt dat daar ook van alles groeit en bloeit.’

 

Het meest hilarisch vindt Sophia dat Hans via Marktplaats attributen heeft gekocht die bij de bewoners op leeftijd tot de verbeelding spreken. ‘Een groot wagenwiel, een ouderwetse bolderkar, een levensgrote koe en twee schapen. We noemen onze tuin nu het Kiekenhof. Bewoners zijn graag in de kas te vinden en tonen die trots aan hun familie.’

 

Meer weten over De Kiekendief? Zie:

zorggroep-almere.nl/woonzorgcentrum-de-kiekendief

Genomineerd door

Ingrid Veerman-Cremer: ‘In de zorgwereld is het heel lastig om veranderingen door te voeren, omdat de organisaties zo in een stramien vastzitten. Durf en lef, dat is wat De Kiekendief heeft getoond. Ze namen producten af van een nieuw distributie-initiatief van Flevolandse boeren. En ze waren bezig met de realisatie van een kas, met mogelijkheden voor integratie van studenten en omwonenden.’

 

Growing Green Spelddragers sinds 15-02-2014

Dubbelinterview op 21-03-2017