Direct naar paginainhoud

Karin Perdaems - Polderkip

‘Het is belangrijk dat kinderen uit de stad ook onze wereld leren kennen’

Ze weet het nog goed. Haar zoon was drie jaar en ze reden door Lelystad. Karin moest aan hem uitleggen wat die flat van vier meter hoog was. Toen besefte ze dat ze maar weer eens naar Amsterdam moesten om hem te laten zien wat een stad is. ‘En dat is andersom ook nodig,’ vertelt Karin Perdaems van Polderkip, een duurzaam landbouwbedrijf en een van de boerderij-educatie-excursies van FloriAlly. Dat is het educatieprogramma in samenwerking met Floriade en Stad & Natuur. Sinds twee jaar is ze offi­cieel educatieboer. Ze volgde daarvoor een speciale opleiding. ‘Voor stadse kinderen is het belangrijk dat ze ook onze wereld leren kennen,
ervaren en ruiken. Om uit te leggen wat voor moois we allemaal doen, voor meer onderling begrip.’

 

In de lessen komt de kringlooplandbouw die ze hanteren aan bod: duurzaam bodembeheer, biodiversiteit, stimuleren van de lokale economie, dierenwelzijn, natuurinclusieve landbouw en duurzaam energie- en watergebruik. ‘Afhankelijk van de groep leerlingen en het seizoen vertel ik bijvoorbeeld over de aardappeloogst en frietjes maken, het Beter Leven-keurmerk van onze kippen en dat ze kuikentjes mogen aaien. En in een trekker zitten is natuurlijk altijd superleuk!’ Sommige kinderen zijn volgens haar wel verbaasd dat ze dat kan. ‘Het is daarom goed om te laten zien dat je alles kunt worden wat je wil. Ik heb het bedrijf overgenomen, ik ben boer én ik heb een diploma. Dat is heel gewoon. Maar de kinderen verbazen zich nog het meest over dat ik ook woon op mijn werk.’

BOERENLEVEN

Het is belangrijk dat kinderen weten waar en hoe ons voedsel wordt geproduceerd, en hoeveel ruimte je daarvoor nodig hebt, zegt ze stellig. ‘Vroeger had iedereen wel een boer in de familie of kennissenkring, een moestuin, kippen of varkens. Toch merken we dat mensen steeds minder weten van het boerenleven. ‘Het is leuk dat mensen door de polder rijden, maar vaak hebben ze geen idee hoe een aardappel eruit ziet of uien. Als ze dan hier zijn geweest, krijg je toch weer die verbinding en ontstaat er meer begrip voor elkaar.’

SALAMI

Die verrassende, grappige en leuke vragen en antwoorden van kinderen zijn genoeg redenen voor Karin om nog lang niet te stoppen met de lessen. ‘Kinderen kijken nog zo anders tegen de wereld aan. We telen bijvoorbeeld ook knoflook. Als ze dan in de schuur komen hoor je weleens: ‘Het ruikt hier wel heel erg naar salami!’ Of als ik bij het rooien een wortel uit de grond trek en ik neem een hap, nou, dan is er volop verbazing. Sommigen durven dat niet, want het komt niet uit een zakje en is niet gewassen. Als ze dan toch over die drempel heen stappen en tegen mij zeggen dat ze eigenlijk geen wortels lusten, maar deze zo lekker is… ja, dan word ik wel heel blij.’ 

‘Het is leuk dat mensen door de polder rijden, maar vaak hebben ze geen idee hoe een aardappel eruit ziet of uien’

MEER INFORMATIE

LOCATIE

Polderkip
Vogelweg 20

8218 ND Lelystad

 

THEMA'S