Direct naar paginainhoud

Irma Kooiman - De bezige buur, groene buur, groen- en afvalcoach, peuk meuk-actie

‘DE PLASTIC SOEP BEGINT TOCH ECHT GEWOON OP STRAAT’

‘Wist je dat één peuk wel 8 liter watervervuiling oplevert’? vraagt Bezige Buur, Groene Buur en groen en- afvalcoach Irma Kooiman. ‘Gisteren vond ze alweer 103 peuken. ‘Dit was alleen een rondje door het park. Daar ligt veel minder. Maar op een parkeerplaats, achter winkels of onder flats kun je er wel 600 wegrapen! Vijf jaar geleden had ik het niet in mijn hoofd gehaald om me bezig te gaan houden met zwerfafval rapen. Nu doe ik het vol trots. Iets op straat gooien is fout, maar het laten liggen maakt je ongewild ook medeveroorzaker van een vervuild straatbeeld.’

 

Sinds Irma een hond heeft en meer wandelt, valt het haar op hoeveel zwerf­­afval er ligt. ‘En grofvuil, zoals bouwmaterialen en zandzakken, maar ook te lang geparkeerde aanhangwagens.’ Toch is volgens Irma het meest gevonden afval-item de filters van sigaretten. ‘Ken je het peukenmeisje? Zij ­organiseert voor de derde keer de landelijke Peuk Meuk-actie. In één maand zo veel mogelijk peuken oprapen en registreren, om te laten zien hoe groot het milieuprobleem is. ‘Ik heb Stad & Natuur bereid gevonden aan het event reuring te geven. Voor sommigen lijkt het misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar de plastic soep begint toch echt gewoon 
op straat!’ 

 

BEZIGE BUUR

Daarom startte Irma anderhalf jaar geleden een schoonmaakactie in de wijk. Dat rolde ze verder uit in Bezige Buur. ‘Een keer per maand is er een groepsgewijze clean-up. Meestal zijn we met vier of vijf man, maar het groeit niet hard genoeg. Veel mensen waarderen het wat we doen. Toch wil ik iedereen uitnodigen om eens mee te gaan. Ik weet zeker dat dat heel confronterend is.’ Irma ziet graag dat de gemeente meer samenwerkt met de Bezige Buur. ‘Daardoor word je wel geloofwaardiger.’ Na de zwerfvuilactie benaderde het wijkteam Irma voor Groene Buur. ‘Weer iets erbij! Maar even lekker met de bloemetjes bezig zijn in plaats van het oprapen van andermans peuken, is ook wel leuk. Werken aan vergroening, het voor­komen van hittestress en biodiversiteit is namelijk net zo belangrijk. Dus nu is Irma ook in de weer met gevel- en boomspiegeltuintjes. ‘Dat is toch de kers op de taart van een opgeruimde buurt.’

‘Iets op straat gooien is fout, maar het laten liggen maakt je ongewild ook medeveroorzaker van een vervuild straatbeeld’

LITTERATI EN HELEMAALGROEN

‘Het is een illusie dat door het oprapen van zwerfafval het afvalprobleem is opgelost. Het gaat er vooral om dat je vastlegt wat je doet en vindt. Op basis van data-analyse kan de politiek daarop inspelen of bronnenaanpak doen.’ Zelf gebruikt ze de HelemaalGroen-app en de Litterati-app. ‘Met de eerste leg ik mijn route vast. Alles wat ik verzamel, fotografeer ik en zet ik in de wereldwijd gebruikte Litterati-app, een zwerfafval-database.’ Maar Irma wil meer. Ze is bezig met een label voor Schoonste wijk van Almere. ‘Onze wijk moet dan als voorbeeldfunctie dienen voor andere wijken.’ Toch gaat ze zeker door met rapen. ‘Ik weet namelijk dat vogels hun nesten van natuurlijke materialen maken omdat ik het plastic heb weggehaald. Dat is het allerbelangrijkste. Dat zouden veel meer mensen moeten doen.’

THEMA'S