Direct naar paginainhoud

Energiescans

In een energiescan krijgen de bewoners onafhankelijk advies wat ze kunnen doen om energie te besparen en hun huis duurzamer te maken. De energiescan helpt hen om hun woning energiezuiniger, gezonder én comfortabeler te maken. Klimaatroute is als energieadviesbureau geselecteerd voor de uitvoering van dit project. Het bureau beschikt over de kennis en de capaciteit om grote groepen bewoners tegen relatief lage kosten van een goed energieadvies te voorzien voor vergaande verduurzaming. Bovendien heeft Klimaatroute in eerdere projecten in opdracht van de gemeente Almere laten zien dat zij door begeleiding bij het uitvoeren van de maatregelen veel bewoners weten te activeren.

 

Klimaatroute neemt maatregelen voor een veilige dienstverlening. Lees welke hygiënemaatregelen zij treffen

 

De gemeente streeft ernaar om een energieneutrale stad te worden. Om bewoners met een eigen huis hiertoe te stimuleren, zijn er verschillende maatregelen zoals subsidies en duurzaamheidsleningen. Daarnaast willen we de bewustwording over duurzame energie stimuleren en bewoners die hiermee aan de slag willen zorgen uit handen nemen. Er zijn initiatieven voor een energieneutrale stad, zoals een energieloket, energiecoöperaties en diverse bewonersinitiatieven. Het energieadvies van Klimaatroute en de intensieve begeleiding hierbij vergroten het bereik van al deze initiatieven.

 

Wilt u een afspraak maken? Stuur een mailtje naar duurzaamwonenverberg dit@klimaatroute.nl of bel 020 - 2443 977.

Veelgestelde vragen over de energiescan

Wat is de Klimaatroute?

Klimaatroute is een energieadviesbureau. Het bureau levert advies over duurzame energie en energiebesparing en vraagt offertes voor eventuele maatregelen op. Klimaatroute heeft verschillende projecten binnen Almere gedaan. Ze zijn daarom goed op de hoogte welke bedrijven en organisaties goed werk leveren. Ook werken ze samen met onder andere het energieloket Flevoland. Klimaatroute gelooft dat iedereen klimaatbewust wil handelen als dat een direct kostenvoordeel oplevert.

Ik wil ook een voucher van de gemeente, waarom ontvang ik die niet?

Voor dit project zijn in totaal 2000 vouchers beschikbaar gesteld. Er zijn een aantal wijken geselecteerd die mogelijk veel energiebesparingen kunnen opleveren. De Klimaatroute begint in Almere Haven in de wijken Marken en Gouwen. Later dit jaar zullen andere wijken volgen in Almere Haven en ook in Stad, Buiten en Poort. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven die het terugbrengen van energiegebruik in woningen in particulier eigendom stimuleren, zoals een energieloket, energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven.

Ik heb een vouchercode, hoe vraag ik een energieadvies aan?

Alle inwoners binnen de geselecteerde wijken krijgen een brief met een vouchercode voor energieadvies ter waarde van maximaal € 90,-. De vouchercode bestaat uit de combinatie van postcode en huisnummer. Adviseurs van het adviesbureau Klimaatroute gaan binnen twee weken na het verzenden van de brief deur-aan-deur langs. Ze voeren dan de QuickScan uit van Klimaatroute.  Ze komen op logische tijdstippen langs. Ook kunt u ze vragen om op een ander moment terug te komen. Ze kunnen zich namens de gemeente legitimeren. Vraag gerust om hun legitimatie. Wilt u geen gebruik maken van de energieadviseurs van Klimaatroute, dan kunt u de vouchercode ook bij een andere adviseur in wisselen voor (korting op) een energieadvies.

 

Heeft u een vouchercode gekregen? Met de combinatie van postcode en huisnummer kunt u direct deelnemen aan het project en krijgt u het energieadvies. De Klimaatroute-adviseur heeft een tablet met nieuwe adviessoftware van Klimaatroute bij zich. Deze geeft een eerste energieadvies op basis van een 3D-model van uw woning. De software berekent dit advies met allerlei gegevens, zoals BAG-data, satellietbeelden, bouwjaar, (voorlopig) energielabel en het woningtype. Vervolgens geven de bewoners aan welke maatregelen ze al genomen hebben en wat de huidige energierekening is. Hier volgt direct een eerste energieadvies op. Dit advies bevat alle mogelijke maatregelen met een investering, besparing in energie en in Euro’s. De beschikbare subsidies en terugverdientijden zijn eveneens opgenomen in het advies.

Waarom werkt de gemeente samen met een adviesbureau?

Voor het uitvoeren van de adviezen werkt de gemeente samen met Klimaatroute.Dit adviesbureau heeft zelf geen verdienmodel en is hierdoor een onafhankelijk adviseur. Voor de uitvoering van de maatregelen maakt het bureau zoveel mogelijk gebruik van lokale uitvoerders.

Klimaatroute levert advies over duurzame energie en energiebesparing. Het bureau helpt bewoners en bedrijven en adviseert door offertes voor eventuele maatregelen op te vragen. U kunt natuurlijk ook zelf een offerte opvragen. Klimaatroute kan helpen met het beoordelen van deze offertes.

Er zijn toch ook vrijwillige energie-ambassadeurs in Almere, doen die hieraan niet mee dan?

Klimaatroute heeft bij het advies ook contact met lokale vrijwilligersinitiatieven zoals Almeerminder. Vrijwilligers kunnen met de adviseurs van Klimaatroute meelopen. Zo bouwen ze meer kennis op kunnen zelfs adviezen uitvoeren. De energie-ambassadeurs zijn Almeerders die al enthousiast met zonnepanelen of andere vormen van duurzame energieopwekking bezig zijn en die hun ervaringen met andere buurtbewoners willen delen. Kijk op almeerminder.nl voor meer informatie.

Zijn er nog meer initiatieven op het gebied van duurzame energie en energiebesparing in Almere?

Naast lokale vrijwilligersinitiatieven en de Klimaatroute, heeft de gemeente een overeenkomst getekend met WOAB woningabonnement voor het verduurzamen van 175 woningen. WOAB levert woningabonnementen in het comfortabeler en energiezuiniger maken van woningen zonder extra maandlasten voor de bewoners. De gemeente stelt daarvoor 400.000 euro beschikbaar. Bewoners zijn dan 15 jaar lang verzekerd zijn van de beste oplossingen voor isolatie en laag energieverbruik. De kosten daarvoor worden betaald uit de lagere energierekening. Kijk op woab.nl/almere voor meer informatie.

Ik wil mijn energievoucher van de Klimaatroute inwisselen, maar gaat dat samen met de maatregelen om het corona-virus in te dammen?

De vouchercode voor een vrijblijvend energieadvies bij u aan huis blijft geldig. De adviseurs van Klimaatroute komen bij het uitvoeren van de energiescans alle voorzorgsmaatregelen in acht die zijn voorgeschreven door de overheid.

U kunt zich nu aanmelden via duurzaamwonenverberg dit@klimaatroute.nl of door te bellen naar 020-2443977. Uw unieke vouchercode bestaat uit de combinatie postcode en huisnummer.