Direct naar paginainhoud

Energiescans

Bij een energiescan krijg je onafhankelijk advies over hoe je energie kunt besparen en je huis duurzamer kunt maken. Als je energie bespaart, heb je minder kosten en woon je prettiger.

 

De gemeente Almere laat energieadviesbureau Klimaatroute de energiescans uitvoeren. Klimaatroute geeft grote groepen bewoners tegen relatief lage kosten een goed advies hoe ze hun huis duurzamer kunnen maken. Daarnaast heeft Klimaatroute in eerdere projecten in opdracht van de gemeente Almere laten zien dat zij veel bewoners weten te activeren. Dit bureau begeleidt namelijk ook het uitvoeren van de maatregelen. De energiescan is geheel vrijblijvend en verplicht je tot niets.

 

Hoe werkt Klimaatroute?

Om inwoners van Almere te helpen bij het verduurzamen van hun huis, stelt de gemeente 4.000 cadeaubonnen van 90 euro beschikbaar voor een energieadvies. Er zijn een aantal wijken in Almere gekozen waarvan we verwachten dat er veel energie kan worden bespaard. De bewoners van deze wijken krijgen een brief met daarin een vouchercode. In de 2 weken hierna lopen de adviseurs van Klimaatroute door de wijk. Ze bellen aan voor een energieadvies. Dit is helemaal vrijblijvend en verplicht je tot niets. Je kunt ze ook vragen om op een ander moment terug te komen. Vraag gerust om hun legitimatie, want de adviseurs kunnen zich namens de gemeente legitimeren. De adviseurs van Klimaatroute nemen bij het uitvoeren van de energiescans alle voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Wil je geen gebruik maken van de energieadviseurs van Klimaatroute, dan kun je de vouchercode ook bij een andere adviseur inwisselen voor (korting op) een energieadvies.

 

Wil je niet dat er iemand bij jou aan de deur komt? Dan kun je je, nadat je de brief hebt ontvangen, afmelden. Stuur dan een e-mail naar: duurzaamwonenverberg dit@klimaatroute.nl of almeregeeftenergieverberg dit@almere.nl 

Geef in het e-mailtje je naam en adres door.

 

Wil je liever zelf een afspraak maken met Klimaatroute? Stuur dan een mail naar duurzaamwonenverberg dit@klimaatroute.nl of bel 020 - 2443 977.

Het energieadvies

De adviseur heeft een tablet met nieuwe adviessoftware van Klimaatroute bij zich. Hiermee geeft hij een eerste energieadvies op basis van een 3D-model van uw woning. Het advies is een berekening met openbare gegevens, zoals BAG-data, satellietbeelden, bouwjaar, (voorlopig) energielabel en het woningtype. Als bewoner vertel je welke energiebesparende maatregelen al genomen zijn en wat de huidige energierekening is. Hier volgt direct een eerste energieadvies op.

 

In dit advies staan alle mogelijke maatregelen om energie te besparen met daarbij:

  • de investeringskosten;
  • de besparing in energie;
  • de besparing in euro’s;
  • de beschikbare subsidies;
  • de terugverdientijden.

Over Klimaatroute

Klimaatroute is een energieadviesbureau. Het bureau levert advies over duurzame energie en energiebesparing en vraagt offertes voor eventuele maatregelen op. Klimaatroute heeft verschillende projecten binnen Almere gedaan. Ze zijn daarom goed op de hoogte welke bedrijven en organisaties goed werk leveren. Klimaatroute gelooft dat iedereen klimaatbewust wil handelen als dat een direct kostenvoordeel oplevert. Het adviesbureau heeft zelf geen verdienmodel en is hierdoor een onafhankelijk adviseur. Voor de uitvoering van de maatregelen maakt Klimaatroute zoveel mogelijk gebruik van lokale uitvoerders.

Wie krijgt een voucher?

Voor dit project zijn in totaal 4.000 vouchers beschikbaar. Er zijn een aantal wijken gekozen waarvan we verwachten dat er veel energie kan worden bespaard. Klimaatroute is begonnen in Almere Haven in de wijken Marken en Gouwen. Later volgen andere wijken in Almere Haven en ook in Stad, Buiten en Poort. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven die het besparen van energiegebruik in woningen in particulier eigendom stimuleren, zoals een Regionaal Energieloket, energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven.

Wat doen vrijwillige energie-ambassadeurs?

Klimaatroute heeft bij het advies ook contact met lokale vrijwilligersinitiatieven zoals Almeerminder. Vrijwilligers kunnen met de adviseurs van Klimaatroute meelopen. Zo bouwen ze meer kennis op kunnen zelfs adviezen uitvoeren. De energie-ambassadeurs zijn Almeerders die al enthousiast met zonnepanelen of andere vormen van duurzame energieopwekking bezig zijn en die hun ervaringen met buurtbewoners willen delen.

Woningabonnement Almere 

Naast lokale vrijwilligersinitiatieven en de Klimaatroute, heeft de gemeente een overeenkomst getekend met Woningabonnement Almere (WOAB) voor het verduurzamen van 175 woningen. WOAB levert woningabonnementen in het comfortabeler en energiezuiniger maken van woningen zonder extra maandlasten voor de bewoners. De gemeente stelt daarvoor 400.000 euro beschikbaar. Bewoners zijn dan 15 jaar lang verzekerd van de beste oplossingen voor isolatie en laag energieverbruik. De kosten daarvoor komen uit de lagere energierekening.