Direct naar paginainhoud

Concept Nerd - Valerie Bos

‘Leren van lastige projecten’

Valerie Bos

Valerie Bos is vanuit haar bedrijf Concept Nerd actief betrokken (geweest) bij allerlei projecten om in Almere op ‘een innovatieve manier bij te dragen aan verdere verduurzaming’.

 

Zo geeft ze les op Windesheim, droeg ze bij aan realisatie van Buurzaam – het eerste buurthuis ‘nieuwe stijl’ met vlindertuin – naast het terrein van De Discus in Tussen de Vaarten, organiseerde ze daar ook het klimaatstraatfeest en kwam ze met het plan om in het stadhuis een stadskas te beginnen. Nu is ze communitymanager van De Drijfveer en maakt ze deel uit van de Making Of van de Floriade Almere 2022.

 

Dat wethouder Tjeerd Herrema haar ziet als een van de jonge rolmodellen in de stad, doet haar wel wat. Valerie: ‘Ik ben trots op de manier waarop ik met tegenslagen heb leren omgaan, want ondernemen gaat echt niet altijd over rozen. Ik heb het meest geleerd van projecten die het lastigst bleken. Een goed voorbeeld komt uit 2015. Ik kreeg de opdracht om als kersverse bewoner van een sociale huurwoning in De Discus de kar te trekken om van de tot dan toe ongebruikte ruim 180 m2 aaneengeschakelde bouwketen een economisch gezond draaiend buurthuis te helpen maken.’

Verschillende opvattingen

‘De bewoners hadden heel verschillende opvattingen over wat de meest wenselijke aanpak zou zijn’, vervolgt Valerie. ’Zie daar maar eens uit te komen als je zowel buurtbewoner, ondernemer als professional bent. Het draagvlak is vergroot, het pand is verbeterd, de vlindertuin is er gekomen. We hebben absoluut grote slagen gemaakt. Helaas werd de sfeer er niet leuker op en heb ik mij na een half jaar uit dit project teruggetrokken. Achteraf had ik misschien meer bereikt als ik extern was in plaats van buurtbewoner. Meer buurtprojecten gaan om die reden mis, zie ik om me heen.’

 

In 2016 moesten het buurthuis en de vlindertuin bij De Discus wijken voor nieuwbouw. Andere bewoners zorgden samen met de Alliantie en de gemeente voor een houten blokhut van zo’n 30 m2 midden in de moestuin. Valerie: ‘Je kunt verandering aanmoedigen en mensen daarbij ondersteunen, maar mensen gaan pas iets veranderen als ze het zelf graag genoeg willen.’

Meer informatie:

Genomineerd door

Victor Schaap: ‘Valerie is al jaren met allerlei initiatieven bezig om van Almere een betere en duurzamere plek te helpen maken. Zoals met haar werk bij Startup Almere, Buurzaam, buurtmoestuin, vlindertuin Discuslaan en het organiseren van het klimaatstraatfeest.’

 

Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016