Direct naar paginainhoud
Banner met verschillende grondstoffen

City Lab Stedelijke Grondstoffen

City Lab is een project waar (startende) ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenkomen om te werken aan nieuwe oplossingen voor de circulaire economie. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

 

City Lab houdt zich bezig met de vraag: hoe gaan we in de toekomst om met de beschikbare secundaire lokale grondstoffen om te voorkomen dat er nieuwe grondstoffen nodig zijn en verminderen we het verbruik van grondstoffen? Ontwikkelen van hubs/broedplaatsen en het stimuleren van circulair ondernemerschap staat centraal om de werkgelegenheid in Almere te vergroten. City Lab is een testgebied in termen van wet- en regelgeving en ondernemerschap, waarin het geleerde kan worden omgezet in input voor anderen.

Wat City Lab doet

  • We versterken de lokale en regionale economische structuur door nieuwe circulaire bedrijven aan te trekken en huidige circulaire bedrijfsactiviteiten te stimuleren. Dit doen we met een stimuleringsfonds en een voucherregeling voor circulaire scans.
  • We breiden hoogwaardige ‘circulaire’ kennis- en productiefuncties in Almere uit op bedrijventerrein De Steiger en De Vaart. Dit doen we met een nieuwe aanpak voor de openbare ruimte, ontwerpwedstrijden en het faciliteren van ontmoetingen.
  • We werken mee aan het vestigen van de internationale reputatie als groene en gezonde stad, die functioneert als praktijkwerkplaats voor stedelijke circulaire voorziening. Door het ontwikkelen van nieuwe locaties en functies, zoals een circulaire ontmoetingsplek in de openbare ruimte en een circulair warenhuis.

Wat hebben we gedaan?

  • Doorontwikkelen van het Grondstoffencollectief Almere in Almere Buiten
  • Zorgen voor een broedplaatsfunctie op Bedrijventerrein de Steiger
  • Opzetten en uitvoeren van een stimuleringsfonds en voucherregeling voor Almeerse ondernemers.
  • Organiseren van het Steiger Festival tijdens Week van de Circulaire Economie
  • Ontwerpwedstrijd circulaire verblijfsplek openbare ruimte
  • Plaatsen van ondernemers uit het Upcyclecentrum elders op Bedrijventerrein de Steiger
  • Creëren en ontwikkelen van een tijdelijke verblijfsplek in de openbare ruimte

Wat ondernemers zelf kunnen regelen

Ben je een ondernemer en zoek je naar manieren om circulaire stappen te maken? Maak dan gebruik van het stimuleringsfonds of de circulaire scan.

 

1. Stimuleringsfonds

Verschillende Almeerse ondernemers maakten al gebruik van het stimuleringsfonds voor hun circulaire initiatief. Ben je als Almeerse ondernemer ook op zoek naar co-financiering voor een nieuw initiatief op het gebied van circulaire economie? Doe dan een aanvraag bij het Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid.

 

2. Voucherregeling circulaire scan

We bieden een gratis circulaire scan aan voor bedrijven in Almere die circulaire stappen in de bedrijfsvoering willen zetten, maar niet goed weten hoe. Deze scan laat zien waar je grondstoffen en materialen kunt besparen en hoe je met afval en reststromen om kunt gaan. Bekijk de pagina circulaire scan, hier kan je ook een scan aanvragen. Meer info? Stuur een e-mail naar Lorieke Hiam: lhiamverberg dit@almere.nl


Almere 2.0

City Lab is onderdeel van Almere 2.0, meer weten? Kijk op almere20.nl/projecten/citylab/.