Direct naar paginainhoud

Circulaire stad

  Almere geeft waarde aan reststromen

  Grondstoffen zijn schaars en raken in snel tempo uitgeput door de manier waarop onze economie werkt; lineair – grondstoffen worden omgezet tot producten die weer weggegooid worden. Om in de toekomst ook nog genoeg grondstoffen te hebben is het belangrijk om dit om te buigen naar een circulair systeem, waarin afval weer grondstoffen zijn en er hoogwaardige producten van gemaakt worden. Daarnaast is er een enorme hoeveelheid afval geproduceerd de afgelopen decennia, en dat zorgt voor een hoge mate van vervuiling in de oceanen en op het land. Door hier waarde in te zien, en er nieuwe producten van de kunnen maken, wordt het ook economisch interessant om het op een andere manier te gaan (her)gebruiken). Hierdoor wordt de omgeving schoner, en zijn er minder vervuilende producten in de leefomgeving van mensen, wat bijdraagt aan een gezondere omgeving waar mensen prettig kunnen leven. 

   

  In Almere maken we werk van de circulaire economie. Samen met ondernemers, inwoners en organisaties ontwikkelen we uiteenlopende activiteiten om verspilling van reststromen tegen te gaan en hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Via innovatieve aanbestedingen faciliteren we nieuwe circulaire bedrijvigheid en stimuleren we de samenwerking tussen circulaire ondernemers in de stad en in de regio.

  Circulaire stad

  Samen met (circulaire) ondernemers zoeken we naar innovatieve oplossingen voor de reststromen van onze stad. We richten ons niet alleen op het huishoudelijk afval, maar ook op de reststromen die ontstaan bij het beheer en onderhoud van de stad, zoals groen- en snoeiafval, beton, asfalt of straatmeubilair. In 2017 hebben we hiervoor samen met lokale ondernemers het Grondstoffencollectief Almere (GCA) opgericht.


  Innovatieve ontwikkelingen

  • Van groenafval tot waardevolle grondstof

  Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte levert veel groenafval als gras, (water)planten en snoeihout op. Tot voor kort werd een groot deel van dat materiaal verbrand of omgezet in compost. Dit kost geld en energie en draagt bij aan de CO2-uitstoot. Om plantaardig restafval te kunnen gebruiken in plaats van te vernietigen ontwikkelden Almeerse bedrijven van het GCA de ‘Grondstoffenstraat.’ De Grondstoffenstraat bestaat uit vijf machines waarmee groene biomassa opgewerkt wordt tot volwaardige grondstoffen voor toepassingen als papier, bio composiet en groen beton.

  • Duurzaam beton

  Op De Vaart III is in 2018 een duurzame betoncentrale in gebruik genomen die van Almeers betonpuin gerecycled en groen beton maakt. Materiaal dat vervolgens weer in de stad wordt toegepast. Zo komt er in 2019 een proefvak voor ‘groene’ fietspaden om de duurzaamheid van het beton te testen. In dit beton zijn plantenvezels verwerkt.

  • Rioolslib met groente- en fruitafval

  Rioolslib en groente en fruitafval zijn constante reststromen van elk huishouden en vormen een vaste kostenpost voor de gemeente en dus voor de burger. Samen met kennisorganisaties doen we onderzoek naar de mogelijkheden om rioolslib en gft-afval te benutten voor nieuwe toepassingen zoals bodemverbeteraars, fosfaat, papiervezels, biogas en beton.

   

  Het onderzoek richt zich ook op nieuwe vormen van sanitatie met vacuümriolering (wc, riolering en waterleiding). Bij dit systeem kan gft-afval samen met het toiletwater uit de woning worden afgevoerd om elders opgewerkt te worden tot nieuwe grondstoffen en producten.

  • Weerwater als bron voor energie & materiaal

  Het Weerwater kan gebruikt worden als bron voor warmte en koeling van woningen en andere gebouwen, zoals het ziekenhuis. Om koelwater te leveren, moet het Weerwater plaatselijk uitgebaggerd worden. De bagger die hierbij vrijkomt, wordt normaal gesproken afgevoerd.

   

  Onderzoek wijst uit dat de bagger uit het Weerwater gebruikt kan worden voor de verplichtte aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit betekent dat er geen nieuwe materialen van ver gehaald hoeven te worden, wat kosten bespaart én CO2-uitstoot verminderd.

  • Opwaarderen van moeilijk recyclebare plastics

  De gemeente Almere slaagt er steeds beter in om het afval uit de stad gescheiden in te zamelen en te hergebruiken. Plastics zijn daarbij een probleem. Nadat de waardevolle kunststoffen eruit zijn gehaald, blijft ongeveer de helft over. Voor dit lastig recyclebare plastic bestaat in Nederland nog geen verwerkingscapaciteit. Het belandt daardoor vaak alsnog in de verbrandingsoven. Zonde van het materiaal en slecht voor het milieu. We ontwikkelen daarom samen met een marktpartij een fabriek waar moeilijk recyclebare plastics verwerkt kunnen worden tot materialen, die weer in de stad kunnen worden toegepast. Denk daarbij aan walbeschoeiing, brugdekken en aanlegsteigers.

   

  “De Circulaire Stad is onderdeel van het programma Almere 2.0 waarbij de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan het nog betere groeien van de stad zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.”