Direct naar paginainhoud

Bio Trio - Ton Eggenhuizen

‘Ieder vrij moment waren we aan het struinen’

Bauke van der Veen

Tijdens de middelbare school raakte Ton Eggenhuizen verslingerd aan het vogelkijken. Toen hij eind 2014 hoorde dat Almere vergeleken met andere Nederlandse gemeenten qua biodiversiteit op de website waarneming.nl op een ‘armzalige 104e plek’ stond, besloot hij daar wat aan te doen. Met zijn zoon en een goede vriend gingen ze in de stad actief op zoek naar dieren en planten die nog niet in de telling waren opgenomen. ‘We wilden binnen één jaar een top 25-plek halen.’ Dat is hen ruimschoots gelukt. ‘Almere is echt een heel groene gemeente.’

 

Ze gingen in de regel met z’n drieën op excursie en hebben van scratch af aan van alles ingevoerd. ‘Het was een fantastisch jaar. Ik woon sinds 1989 in Almere en werk bij de gemeente als senior adviseur ecologie. Dit is mijn hobby en mijn werk is mijn hobby. Het werd een obsessie, ik was er 24/7 mee bezig. Ieder vrij moment waren we aan het struinen. Ging ik in de pauze foto’s maken, blaadjes verzamelen en zocht ik thuis na welke dat waren.’

Investeren in een rijke tuin

Hoe komt Almere aan zo’n grote variëteit? ‘Dat komt door de goede verwevenheid van het rode en het groene in onze stad. Een egel kan zo van mijn tuin, via het straatgroen, wijkgroen en parken tot in de Oostvaardersplassen komen en weer terug. Hoe meer mensen investeren in een rijke tuin, hoe meer soorten we hier krijgen en hoe minder plagen er voorkomen. Biodiversiteit kost geen geld. Als je het goed doet, zijn de baten van de natuur voor de stad anderhalf maal zoveel dan de kosten.’

 

Eind 2014 stonden er in Almere 2.321 soorten op de teller. Een jaar later had Ton met ‘Bio Trio’ en af en toe wat hulp van anderen 1.798 nieuwe soorten vastgesteld. In 2016 kwamen daar nog eens 551 soorten bij en stond Almere ineens op de 14e plek. ‘We hebben even op 13 gestaan en werden toen door de gemeente Bloemendaal van die plek gestoten. Onze ambitie is om stevig in de top 10 te staan. De eerste plek zullen we nooit halen. Die is al jaren voor Wageningen, met ruim 7.000 soorten en vooral tig biologen én studenten die fanatiek aan het tellen zijn.’ 

 

Blogs van en meer informatie over Ton Eggenhuizen:

 

De site van en voor waarnemers, natuurfanaten én andere belangstellenden.

Genomineerd door

Rebecca Schwartz: ‘Het trio heeft zich in 2015 het vuur uit de sloffen gelopen om de rijke biodiversiteit van Almere in kaart te brengen.’

Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016

 

Ton ontving de speld tegelijk met Victor Eggenhuizen en André van den Berg