Direct naar paginainhoud

Almeerderhou(d)t van jou

  Het resultaat van de Bosdialoog

  De campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou’ heeft een advies voor de toekomst van het stadsbos Almeerderhout opgeleverd. Hierin staan elf speerpunten, ter inspiratie voor verdere plannen. In dit artikel een korte samenvatting, achtergrond en het complete adviesrapport.

  Het advies is opgehaald door in april in gesprek te gaan met experts, omwonenden en bezoekers. Dit gebeurde op diverse manieren. Zo is in Nobelhorst, Haven en Oosterwold een wandeling gemaakt met de boswachter en zijn kansenkaarten op een grote plattegrond van het bos geplaatst. Ook stond er een kansenboom in het Buitencentrum op de Kemphaan en is op internet een mini-enquête gehouden. Bij elkaar hebben 275 betrokkenen actief meegedacht over de toekomst van het Almeerderhout. Wat betekent het bos op dit moment voor mensen? Welke kansen en aandachtspunten zien zij voor de toekomst van het bos? Het geheel aan gesprekken noemen we de ‘bosdialoog’, een variant op de stadsgesprekken die de gemeente voert. De opbrengst van de dialoog is samengevat in het advies ‘Bosdialoog Almeerderhout’. Het verwoordt en verbeeldt wat de stad heeft verteld.

  Waarom een bosdialoog?

  Aanleiding voor de bosdialoog is de voortdurende ontwikkeling in Almere. Het Almeerderhout is onderdeel van een groene en gezonde omgeving, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren heeft de stad zich steeds meer om het Almeerderhout uitgebreid (bijvoorbeeld Overgooi, Nobelhorst en Oosterwold). De bewoners van deze wijken hebben eigen wensen en behoeften voor de toekomst van het Almeerderhout. Tegelijkertijd is en blijft het bos een bestemming voor bezoekers uit de hele stad en de regio.

  Elf speerpunten

  Het resultaat van ‘Almeerderhou(d)t van jou’ is een advies met elf speerpunten, ter inspiratie voor verdere plannen. Enkele voorbeelden van de speerpunten zijn het verbeteren van de bereikbaarheid, zorgen dat er geoogst kan worden in het stadsbos, de omliggende wijken en het bos sterker aan elkaar verbinden en de identiteit van het Almeerderhout als stadsbos sterker neerzetten. De speerpunten zijn richtinggevend en zorgen ervoor dat de genoemde kansen en aandachtspunten van omwonenden en betrokkenen een volwaardige  plek krijgen in de verdere planvorming en ontwikkeling van het Almeerderhout en omgeving.

  Volgende stap

  Na de zomer gaan de gemeente en Staatsbosbeheer een volgende stap zetten en de resultaten van de dialoog benutten bij het opstellen van een Bosagenda Almeerderhout. Het voornemen is om in de bosagenda een inspirerend toekomstperspectief te schetsen en concrete opgaven te benoemen voor lange en korte termijn.